Erol AVDOVIĆ

Nacionalizam bez pokrića

Piše: Erol AVDOVIĆ
06.12.2017 07:04
A
A
A

“Stanje nacije” zove se izvještaj jedne nevladine organizacije u Sarajevu, koji nedvojbeno potvrđuje da je u Bosni i Hercegovini, kao i svugdje drugo u svijetu, život građana postavljen na temelju ekonomskih parametara, a onda svega drugog. 

Nacija je, dakle, ponajviše mjera uspješnog zajedničkog života, a ponajmanje neko umišljeno osjećanje superiornosti, jer nacija je civilizacijsko stremljenje da nam svima bude bolje. Surovi, primitivni, prema drugima isključivi nacionalizam Bosnu ne vodi naprijed, već je sigurno gura još dalje na periferiju Evrope. Zato bi svima već trebalo biti jasno da je svako nacionalističko busanje u prsa ostalo bez ikakvog pokrića.  

Umjesto uz nacionalističku agendu, krajnje je vrijeme da se poimanje nacije smjesti u kategoriju - borbe za opći napredak. Svi Bosanci, ma kako se oni dijelili u konstitutivne narode i ostale, u ovom vremenu globalizacije, sasvim sigurno još više ovise jedni o drugima, u domovini i u svijetu.

Upozorenja iz Evrope i Amerike, iz dijela svijeta u koji se BiH uputila, ali kasni u odnosu na komšije, imajući najgori rezultat, govore u prilog tome. Kako drugačije objasniti poraznu činjenicu da je nakon dvije godine čekanja, od 170 traženih reformi, BiH provela manje od 50 posto. A da na Upitnik koji joj je postavila EU, nije uspjela odgovoriti čak ni za godinu, za razliku od ostalih balkanskih aspiranata za Evropu, koji su taj posao obavljali za 90 ili nešto više dana.

Ako bi se, naime, uz već viđenu nacionalnu ikonografiju i ovim “tempom” nastavile provoditi strukturalne promjene u BiH, zemlja bi sustigla EU tek za više od pola stoljeća. Kome, dakle, treba ili može koristiti takav kontraproduktivni antibosanski uništavajući nacionalizam? Građanima BiH sigurno ne!

Teško je to reći, ali mora se raditi da domaći nacionalizam - bošnjaštvo, srpstvo ili hrvatstvo prestanu biti “zanimanje”, jer tako se građanima krade ono najskuplje čime raspolažu - vrijeme.

Vrijeme je da umjesto toga počne pobjeđivati bosanski interesni i nacionalizam jednakih prava, koji ne lamentira samo o prošlosti, već radi na boljoj budućnosti ove divne, a napaćene zemlje!


Više o:

Komentar dana