Lejla Omerčević

Žena od ideja

Autor: G. D.
21.12.2017 07:10
A
A
A

Predsjednica Udruženja „Zvjezdangrad“ Lejla Omerčević okupila je vareške žene pod svoje krilo i pokazala javnosti koliko snage i talenta ima u onima koji su nevidljivi i za koje se niko ne brine. 

Žene su u „Zvjezdangradu“ pronašle novo utočište u kojem danas stvaraju i zarađuju. Pod budnim okom žene od ideje, animatora Lejle Omerčević, nastaju ručni radovi, a članice Udruženja koje žive u selima u blizini Vareša prave salate, ajvar i džemove.

Okupljanje žena u Varešu još je jedan primjer snage pojedinca i nemoći države. Pedesetak nezaposlenih žena odlučilo je da same sebi pomognu kada već to ne može učiniti država. Posegle su za vlastitim umijećima i barem zakratko osigurale sebi koju marku u džepu. Što je neuporedivo više od onoga što im država trenutno daje.

Više o:

Ličnost dana