Treća policijska uprava bit će u Novom Sarajevu

Treća policijska uprava bit će u Novom Sarajevu

Saznajemo: Kanton Sarajevo dobiva još dvije nove policijske uprave

Autor: F. SABLJICA
29.07.2017 23:26
A
A
A

Da bi se podigao nivo sigurnosti u Kantonu Sarajevo, rasteretili policijski službenici i smanjili troškovi za putovanje, osim dosadašnjih pet uprava policije, bit će formirane još dvije. Predviđeno je to novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, na koji je Kantonalna vlada dala saglasnost.

Bolja usluga

Kako nam je objasnio ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić, formiranjem novih uprava policajci će biti više na usluzi građanima.

- Nama su građani poslodavci i radimo sve da bismo njima olakšali i da bi im se smanjili troškovi. Sada svaka općina ima svoju PU, tako da građani više neće morati ići u druge da prijave nešto - rekao je Mulabdić.

Dodao je da će Prva policijska uprava biti u Starom Gradu, druga u Centru, treća u Novom Sarajevu, četvrta u Novom Gradu, a peta na Ilidži. Šesta uprava obuhvatat će Policijsku stanicu Trnovo i Hadžići, a sedma će biti u Vogošći i Ilijašu.

- Također, planirana je i gradnja policijskog odjeljenja u ilijaškom naselju Srednje, za što smo zatražili i urbanističku saglasnost od Općine Ilijaš. Planirali smo da policijsko odjeljenje na Dobrinji pretvorimo u policijsku stanicu, a formirat ćemo i novo odjeljenje u Rajlovacu - kazao je Mulabdić. 

Mulabdić: Smanjenje troškova

Također, Pravilnikom koji će se primjenjivati od 1. avgusta obuhvaćen je administrativni dio MUP-a, koji će biti podijeljen na dva dijela, i to na upravu podrške i upravu administracije.

Pet sektora

- Uprava podrške imat će pet sektora. Novina je i to da će se formirati sektor za telekomunikacije i videonadzor, koji će se baviti stacioniranim i analitičkim videonadzorom. U upravi administracije bit će zajednička pisarnica za Ministarstvo i Upravu policije, u sklopu koje će se nalaziti i podregistar tajnih podataka - rekao je Mulabdić.

Konkurs za 120 policajaca

Da bi Uprava policije radila punim kapacitetom, u narednih petnaestak dana bit će raspisan konkurs za prijem 120 policajaca, koji će proći jednogodišnju obuku.

- U skladu s novim Zakonom o državnoj službi, tražit ćemo reorganizaciju rukovodećih kadrova i načelnika odjeljenja. Od Vlade KS tražit ćemo i saglasnost za zapošljavanje novih državnih službenika jer nam nedostaje više od 50 ljudi - dodao je Mulabdić.


Više o:

Kanton Sarajevo