Prazno igralište ima potencijal da bude vidikovac

Prazno igralište ima potencijal da bude vidikovac

Zapuštena Babića bašča u Starom Gradu

NEBRIGA | Umjesto lijepo uređenog izletišta, turiste dočekuju šiblje i smeće

Autor: I. BANDIĆ
06.08.2017 08:59
A
A
A


Iako je izletište Babića bašča udaljeno nešto manje od pet minuta lagane šetnje od Vijećnice, Šeher-ćehajine ćuprije te Inat kuće, turisti koji preko pješačkog mosta na Darivi ipak zalutaju do ove lokacije, obično ostanu neprijatno iznenađeni. U potrazi za dobrim pogledom na grad, turiste već na stepeništu dočeka smeće.  


   (Neuređeno i stepenište)
Neuređeno i stepenište

Turistička ponuda

Zapušteno dječije igralište, uprkos ogromnom potencijalu, ipak je zaraslo u šiblje, iza kojeg se skriva odlična lokacija s perspektivom da postane novi uređeni vidikovac, s kojeg se nudi predivan pogled na Miljacku, Bembašu, Vijećnicu te stari dio grada.

Osim ugostiteljskog objekta smještenog na samom početku Darive, u ovom dijelu grada gotovo da i nema turistički atraktivnog sadržaja.

Vijećnik Općinskog vijeća Stari Grad Seid Škaljić mišljenja je da se turistička ponuda starogradske općine ne smije svesti samo na centralnu gradsku jezgru. Uređenjem ostalih izletišta, tvrdi, istovremeno bi se obogatila turistička ponuda, uz poboljšanje uvjeta za lokalno stanovništvo.

- Prije su gradska izletišta bila bolje uređena pa je bilo ugodnije šetati Darivom i Alejom ambasadora. Već danas građanima baš i nije prijatno da u večernjim satima šetaju na ovoj lokaciji - ističe Škaljić, uz napomenu da situacija nije bolja ni na drugim izletištima na Trebeviću, Baricama i Čavljaku.

Zbog ograničenih sadržaja za djecu i mlade, mnoge porodice iz Starog Grada svakodnevno posjećuju uređene parkove i izletišta u drugim gradskim općinama, a mnogi se, također, odlučuju i na selidbu iz praktičnih razloga.


   (Turiste "istraživače" dočekuje smeće)
Turiste "istraživače" dočekuje smeće

Formirati centar

Škaljić smatra da bi se ovaj negativni trend mogao zaustaviti formiranjem centra za sport i rekreaciju, s obzirom na to da se ovaj pristup već pokazao kao efikasan i uspješan na primjeru uređenja bivše kasarne "Safet Zajko".

- Dariva je odlično mjesto koje je pogodno za mlade, ali i za starije sugrađane. Općina Stari Grad treba preslikati uspješna rješenja jer se mnogi građani pitaju gdje će se njihova djeca moći igrati i koji im se sadržaji nude - kaže Škaljić.


   (Škaljić: Urediti izletišta)
Škaljić: Urediti izletišta

Arheološko nalazište  


Uz samu obalu Miljacke, nedaleko od brane na Bembaši, smješten je lokalitet nekadašnje Isa-begove zavije (tekija). Iako je ograđeno, ovo arheološko nalazište danas je odlagalište smeća. Prema svemu sudeći, čini se da ni odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz 2005. godine o proglašenju ove prirodno-graditeljske cjeline nacionalnim spomenikom nije utjecala na bolje održavanje ovog lokaliteta.


   (Zapuštena lokacija uz Miljacku)
Zapuštena lokacija uz Miljacku