Komesar MUP-a Kantona Sarajevo

Halilović: Dok sam ja na čelu policije, neće biti zaštićenih, a mjerilo za napredovanje su razultati rada

Autor: Am. KOVAČ
09.09.2017 10:02
A
A
A

Vlada Kantona Sarajevo početkom ljeta usvojila je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji policije, a čija primjena je počela 1. avgusta ove godine. Novim Pravilnikom poboljšane su unutrašnja organizacija MUP-a, kriminalistička policija i riješene su organizacijske jedinice.

Mevludin Halilović, od 11. novembra 2016. godine do 19. maja ove godine bio je imenovan za v.d. komesara. U maju ove godine imenovan je na poziciju komesara.


Smanjenje krivičnih djela


S komesarom smo razgovarali o sigurnosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo, te koje je aktivnosti poduzeo otkako je preuzeo ovu funkciju.

- U prvih osam mjeseci ove godine imamo smanjenje ukupnog broja krivičnih djela, pogotovo krivičnih djela imovinskih delikata i teških krađa. Posebno želim naglasiti da je za 40 posto smanjen broj krađa motornih vozila u odnosu na isti period prošle godine. Također, imamo smanjenje krivičnih djela razbojništava i prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, gdje se najveći broj odnosio na prekršaje iz oblasti prosjačenja. Poboljšano je i stanje sigurnosti u saobraćaju, a čemu su doprinijele i izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na državnom nivou - kaže Halilović.

I dok nije bio komesar nego v.d., Halilović je poduzeo niz mjera i aktivnosti, prije svega kada je u pitanju kontrola reguliranja saobraćaja na području Kantona Sarajevo, kontrola brzine kretanja vozila, identifikovanje takozvanih uličnih trkača, akcije po pitanju pješaka koji prelaze mimo propisanih mjesta za prelazak, te druge mjere, a što je doprinijelo smanjenju ukupnog broja saobraćajnih nesreća, te nesreća s nastradalim osobama i materijalnom štetom.

- U ovom periodu donijeli smo nekoliko planova koji se implementiraju na terenu, a to su, prije svega, planovi sprečavanja krađa motornih vozila, pojačanih aktivnosti pripadnika uniformirane policije, kada je u pitanju narušavanje javnog reda i mira i prosjačenje, a pogotovu na području općina Stari Grad, Centar i Ilidža, gdje smo oformili timove zajedno sa centrima za socijalni rad - pojasnio nam je komesar.

Kada su u pitanju džepne krađe, donesen je plan pogotovu u turističkoj sezoni u mjesecima juni, juli i avgust.

U policijskim upravama postoje timovi koji rade na sprečavanju tih krivičnih djela jer su mete napada uglavnom turisti i naši domaći građani koji ne vode računa o svojoj imovini, tako da je smanjen broj i tih krivičnih djela.

- Poseban plan smo napravili za mjesece avgust i septembar, kada je u pitanju Jedinica za podršku i Jedinica za specijalističku podršku i oni su na terenu u svako doba i na svakom mjestu na području Kantona Sarajevo. I tu imamo značajnijih rezultata i povećanog broja kontroliranih vozila i vozača, pronalaska opojnih droga, vatrenog i hladnog oružja, a pogotovo je dalo rezultate kada su u pitanju krađe vozila. Ono što imamo u planu jeste da nastavimo aktivnosti kada je u pitanju videonadzor na ulazu i izlazu u grad, a s lokalnom zajednicom radimo na osvjetljavanju pojedinih dijelova ulica i pojedinih dijelova kvartova kako bi se poboljšala sigurnosna situacija, naglašava on.

Imenovane žene

Ono što je okarakteriziralo rad ovog komesara jeste da su za vrijeme, otkako je on na ovoj funkciji, na čelo odsjeka u mnogim Policijskim upravama, imenovane žene.

- Novim Pravilnikom, mi smo unaprijedili jedan broj žena i u kriminalističkoj i uniformiranoj policiji. Žena je načelnica Operativno-komunikacijskog centra, Odjela za informiranje javnosti, imamo zastupljenost žena u Sektoru kriminalističke policije sa visokim činovima, također u Odjeljenjima za edukaciju i saobraćajne istrage žene su načelnice. Žene sada rade i kao rukovodioci smjena u policijskim upravama - rekao je Halilović.

Prema riječima našeg sagovornika, unaprijeđeni su i drugi pripadnici MUP-a KS i to oni koji su u dosadašnjem radu postigli uspješne rezultate.

 - Pri odabiru i smjenjivanju nije bilo zaštićenih, i niko neće biti zaštićen, po bilo kojem osnovu dok sam ja čelu Uprave policije. Osnov za odabir su bili razultati rada i vizija budućeg rada u radu policiji. Svi moraju raditi posao za koji su plaćeni. Osnovno mjerilo su rezultati rada i svako će imati priliku da pokaže koliko zna. Mi smo vratili povjerenje i policiji i građanima da će se cijeniti rezultati, a da oni koji mešetare nemaju vrijednost. Oni koji rade, sigurno će imat priliku zauzeti odgovarajuće pozicije, kazao je komesar.

Prijem 120 policajaca

Kada je u pitanju prijem novih 120 policijaca, komesar Mevludin Halilović je kazao da će procedura biti transparentna i u skladu sa Zakonom.

 - Sigurno će biti primljeni nasposobniji i najbolji kandidati jer takvi nam trebaju. Od Vlade ćemo i 2018. godine, pored ovih koje primamo, tražiti da raspiše još jedan konkurs za određen broj policijskih službenika koji nedostaju. Naime, mi imamo nedostatak policijskih službenika zbog odlaska u penziju, zaključio je komesar Halilović.