Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH

GM soja uvedena je na tržište zbog nestašice stočne hrane

Autor: A. NUHANOVIĆ
30.10.2017 07:00
A
A
A

Agencija za sigurnost hrane BiH, s Džemilom Hajrićem na čelu, donijela je rješenje kojim se odobrava stavljanje genetički modificirane (GM) soje, koja će biti korištena isključivo kao hrana za životinje, na tržište BiH. Izdavanje odobrenja


Takva odluka uslijedila je jer su se u proteklom periodu, a s obzirom na to da je u BiH bio zabranjen uvoz hrane za životinje koja u sebi sadrži GM soju, proizvođači mesa, mlijeka i jaja suočavali s nestašicom hrane na tržištu, što je direktno ugrozilo njihovu daljnju proizvodnju.

- Kako bi se riješila nastala situacija, Agencija je po hitnoj proceduri, a u saradnji s Vijećem za genetički modificirane organizme (GMO) i nadležnim organima BiH, pripremila Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište BiH i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje – pojašnjava Hajrić.


  • Hajrić: Pozitivna mišljenja Vijeća za GMO
    Hajrić: Pozitivna mišljenja Vijeća za GMO

Uspostava liste

Otkriva da je Agencija od usvajanja izmjena i dopuna Pravilnika zaprimila određeni broj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje hrane za životinje koja sadrži GMO na tržište.

- Uz pozitivna mišljenja Vijeća za GMO, do danas smo izdali 33 pozitivna rješenja – ističe Hajrić.

Objašnjava i da je Agencija donijela niz pravilnika kojim se, između ostalog, propisuje i uspostavljanje liste ovlaštenih laboratorija za oblast kontrole GMO-a u našoj zemlji, što bi se moglo desiti uskoro.