ZAVIDOVIĆI | Najavljene velike promjene

Krupnim koracima grabe ka boljem poslovnom okruženju

Autor: A. MUJANOVIĆ
01.12.2017 07:58
A
A
A

Općina Zavidovići pokrenula je proces stvaranja boljeg poslovnog okruženja, a jedan od koraka je i certikacija BFC povoljnog poslovnog okruženja, koji dodjeljuje “Catholic Relief Services” (CRS).   

Niz mjera

- Uvjet za dobivanje certifikata BFC je ispunjavanje 12 kriterija i 75 potkriterija. Njegovim dobivanjem dokazujemo da je Općina, odnosno njene službe, na usluzi domaćim i stranim investitorima - naglašava načelnik Hašim Mujanović.

Pokrenut je čitav niz mjera koje se ogledaju u već poduzetim koracima, poput smanjivanja komunalnih i općinskih taksi za 50 posto, taksi za zauzimanje javnih površina, stimulativnih mjera mladima u pokretanju biznisa...

Ekonomski razvoj

Prepoznavši nastojanja usmjerena na razvoj i stvaranje boljeg poslovnog okruženja te privlačenja investitora, Zavidoviće su posjetili koordinatori sektora Programa održivosti civilnog društva u BiH, koji finansira USAID, Nezavisni biro za razvoj – NBR Gradačac/Modriča, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, uz prisustvo predstavnika Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i Razvojne agencije Zavidovići.

- Razgovaralo se o politikama ekonomskog razvoja, a povučene su paralele između Zavidovića i općina u kojima djeluju koordinatori ovog programa USAID-a radi buduće ekonomske saradnje - pojašnjava Mujanović.Više o:

Zavidovići