Izetbegović i Muslimović: Tradicionalno dobre veze | Delalić: Kodno ime Crni

Izetbegović i Muslimović: Tradicionalno dobre veze | Delalić: Kodno ime Crni

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA “Slobodna Bosna” 2001. godine: Kako je propala posljednja deblokada Sarajeva u ljeto 1995. (127)

Tajni plan o stvaranju "muslimanske zemljice Bosne"

Autor: E. D. A.
08.08.2017 16:00
A
A
A

- U drugoj polovini jula 1995. godine bošnjački političko-vojni vrh planirao je izvršiti državni udar kojim se iz temelja trebao promijeniti dotadašnji karakter borbe za očuvanje Bosne i Hercegovine i čiji je konačni cilj bilo stvaranje male muslimanske "zemljice Bosne" koja bi se prostirala na dvadesetak procenata teritorije međunarodno priznate BiH. Idejni tvorac ovog suludog plana bio je general Fikret Muslimović, koji je, koristeći dobre veze s Bakirom Izetbegovićem, za ostvarenje takvog projekta dobio podršku i od tadašnjeg predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića - piše “Slobodna Bosna” u nastavku ekskluzivnog dosjea od 29. marta 2001. godine o tome kako je propala posljednja deblokada Sarajeva 1995. godine.

Planirani poraz

Tu se podsjeća kako se “plan temeljio na pripremama i organiziranju unutarbošnjačkog sukoba u samom Sarajevu, a njegova je realizacija trebala biti izvršena pod plaštom neuspješne deblokade glavnog grada BiH koja je u ljeto te godine glasno medijski najavljivana”.

- Poznato je da je Sarajevo tih dana bilo na pragu humanitarne katastrofe, grad je bio potpuno zatvoren i izložen neprestanom granatiranju s okolnih položaja pod kontrolom srpske vojske. Zbog toga je tadašnji političko-vojni vrh pred međunarodnom javnošću najavio "odlučujuće borbe za deblokadu grada radi sprečavanja humanitarne katastrofe".

Ova najava trebala je da bude opravdanje za početak vojnih akcija ARBiH kako bi se obruč oko Sarajeva, nakon trogodišnje divljačke opsade, konačno razbio. Radi ostvarenja ovog cilja koji je, pokazat će se kasnije, bio samo javni izgovor za ostvarenje tajnog plana kreiranog u bošnjačkim tajnim službama, plasirana je teza kako je deblokadu moguće izvršiti samo koordiniranom vojnom akcijom s obje strane "sarajevskog prstena".

Prve borbe počele su već krajem maja 1995. godine, kada su jedinice ARBiH u brzim akcijama uspjele osloboditi nekoliko značajnih kota na vanjskoj strani obruča.

Faksimil nastavka ekskluzivnog dosjea SB-a objavljenog 29. marta 2001. godine

Faksimil nastavka ekskluzivnog dosjea SB-a objavljenog 29. marta 2001. godine

Istovremeno, tajne službe u Sarajevu nisu dozvoljavale da se iz samog grada poduzimaju vojne akcije što je, nakon dvomjesečnog odugovlačenja, rezultiralo potpunim krahom akcije deblokade glavnog grada. Tragični bilans ovog "eksperimenta" bio je najmanje pet stotina poginulih bosanskih boraca i stotine ubijenih civila.  

Već šest godina bošnjački političko-vojni vrh vješto skriva svoje stvarne motive u neuspjelom pokušaju deblokade Sarajeva. Prema sasvim pouzdanim informacijama, neuspjeh deblokade bio je zapravo sastavni dio konačnog plana. Prema tim informacijama, vojni poraz bosanskih jedinica oko Sarajeva trebao je prikazati kako multietničke jedinice ARBiH i njihovi vjerski nedovoljno osviješteni komandanti ne mogu uspješno voditi borbu za "očuvanje identiteta muslimana u Evropi" – tvrdi se u tekstu “Slobodne Bosne” od 29. marta 2001. godine.

Grčevita borba

Dalje se podsjeća da su “tada na svim dijelovima slobodnih bosanskih teritorija, uz regularne armijske jedinice, već postojale etnički čiste muslimanske brigade”.

- Izuzetak od pravila predstavljalo je Sarajevo i zbog toga se, pred domaćom i međunarodnom javnošću, trebao smisliti dobar povod za formiranje jedne takve brigade u gradu koji je u svjetskim medijima predstavljen kao "kulturni centar multietničke Evrope". Istovremeno s tim pripremama u Generalštabu Armije RBiH vodi se grčevita borba u vezi s budućim statusom novoformirane brigade. Muslimović tada izričito zahtijeva da "muslimanska brigada" bude potčinjena direktno Generalštabu i Aliji Izetbegoviću, pri tome odbijajući svaku mogućnost da kontrola nad jedinicom pripadne Prvom korpusu ARBiH, na čemu su insistirali sarajevski komandanti. Muslimović je na taj način želio da novoformiranoj brigadi osigura isti status kakav su imale i ostale monoetničke, vjerski profilirane muslimanske brigade u BiH, što mu je otvaralo mnogo veće mogućnosti za manipuliranje tim jedinicama. Na kraju je, ipak, zbog nepostojanja dogovora odlučeno da se status brigade riješi kasnije, nakon njenog formiranja.

Pored idejnog tvorca čitave operacije Fikreta Muslimovića, akcijom su rukovodili tadašnji šef vojne bezbjednosti Jusuf Jašarević, zatim načelnik Uprave za moral u Generalštabu ARBiH Zijad Ljevaković, šef Republičkog SDB-a Nedžad Ugljen, šef sarajevske Državne bezbjednosti Enver Mujezinović i republički ministar policije Bakir Alispahić. Oni su svoj tajni plan o stvaranju "muslimanske zemljice Bosne" nazvali „Duga“. Ovakav naziv proistekao je iz tajnih šifri pod kojima su bili zavedeni glavni izvršioci njihovog plana - tvrdi dalje SB u dosjeu otprije 16 godina, ponavljajući da je Ramiz Delalić Ćelo pod kodnim imenom Crni trebao biti komandant buduće "muslimanske brigade" sa oko dvije hiljade bivših pripadnika Devete i Desete brdske brigade koji su trebali da budu njena okosnica.

Detalji “Duge”: Šta piše u informaciji Državne bezbjednosti RMUP-a

“Slobodna Bosna uz isti tekst od 29. marta 2001. godine objavila je i integralni tekst informacije Državne bezbjednosti RMUP-a u kojoj se iznose detalji plana “Duga” i otkrivaju njegovi glavni akteri:

 - U periodu juni - juli 1995. godine obavili smo više kontakata s našim PP vezama nastanjenim na području sarajevske opštine Stari Grad, a koje su nam prenijele B/I saznanja vezana za raspoloženje tamošnjeg stanovništva, te aktivnosti pojedinih lica sa područja te opštine.

Naime, po kazivanju naših veza u posljednjem periodu, evidentno je neraspoloženje kod jednog broja stanovnika pomenute opštine koje je inicirano osmišljenim i plasiranim dezinformacijama koje su usmjerene ka kompromitaciji rada i učinka organa vlasti te pojedinih čelnika iz reda bošnjačkog naroda. Analizom tako dobivenih informacija podržanih izjavama naših PP veza, konstatujemo da se tako inscenirano nezadovoljstvo stanovništva među koje je planski ubačena dezinformacija o navodnom uzaludnom ginjenju omladine sa tog područja koja je založena od svojih komandanata od kojih velika većina nije uopšte rodom iz Sarajeva, o nesposobnosti državnog i civilnog vrha za deblokadu grada, o prodanosti muslimanskog naroda od njegovih rukovodilaca, te o prosrpskoj orijentisanosti muslimanskog vojnog i političkog vrha itd., pokušava iskoristiti za jačanje ideje o ostvarivanju ciljeva radikalne proislamski orijentisane struje unutar muslimanskog naroda. Naime, po kazivanjima naših izvora u kontekstu gore pomenutog, evidentno je u posljednjih par mjeseci pokretanje inicijative na području Starog Grada za osnivanje jedne "samostalne muslimanske jedinice" koja bi zvanično bila pod komandnom Prvog korpusa Armije BiH, a nezvanično bi imala mnogo šira ovlaštenja. Na čelu takve jedinice bi se nalazilo lice CRNI, koje je već do sada imalo problema sa legalnim organima vlasti RBiH. Takva jedna jedinica bi, po kazivanju naših izvora, imala podršku jakih i uticajnih ljudi u političkom i vojnom vrhu, a takvu podršku su već dobili od nekih nosilaca vjerskog života na području opštine Stari Grad. Naime, kako nam prenose naše veze, ta lica su i najveći zagovornici ideje o etnički muslimanskoj državi po uzoru na Iran, do koje bi se došlo isključivo vojnim metodama i silom, što je u suprotnosti sa izvornim načelima vjere Islam. Po kazivanju naših izvora, sljedeće aktivnosti gore pomenutih lica biće usmjerene u tri pravca:

U pravcu iznalaženja sredstava za nabavku oružja i MTS-a, za šta je direktno zaduženo lice ŽUTI, koje je preuzelo obavezu da se u narednom periodu čvršće poveže sa Irancima preko njihove ambasade u Sarajevu, te da putem osnivanja udruženja Bosansko-iranskog prijateljstva počne prikupljati sredstva za ostvarivanje gore navedenih radikalnih ciljeva. U pravcu vrbovanja budućih pripadnika jedne takve jedinice, njihovog organizovanja i vojne obuke kroz koju bi isti morali proći, za šta je zaduženo gore pomenuto lice CRNI, koji se već do sada dokazao kao pogodan vođa koji zna okupiti i povesti potencijalne dobrovoljce a koji istovremeno uživa ugled među delinkventnom omladinom i starijom osobama koje su uglavnom još otprije rata poznate organima gonjenja MUP-a BiH.

Za treći pravac je zaduženo lice PLAVI, a koje treba da ideološki uobličava potencijalne pripadnike jedne takve jedinice, koji bi po njemu najprije trebali da mrze sve što nije muslimansko, zatim da iskazuje slijepu podršku gore pomenutim vođama koje bi ih vodile ka ostvarivanju zajedničkog cilja - "etničke muslimanske države".

Predlažemo: da se gore pomenuta lica u što kraćem vremenskom roku operativno pokriju u cilju otkrivanja mogućih daljnjih protudržavnih djelovanja te sprečavanja istih.

Mišljenja smo da daljnjim operativnim radom na terenu treba ispitati mogućnost našeg uticaja u jednoj takvoj jedinici, te mogućnost usmjerenja i angažovanja lica koja trenutno nisu adekvatno raspoređena i uključena u jedinice Armije RBiH, a koja bi se uz konstantan pojačan nadzor pravilno usmjerila u pravcu odbrane jedinstvenosti i integriteta države BiH, što bi bilo produktivno i u skladu sa ciljevima pojačanja odbrambene moći države. Također predlažemo da se operativnim radom na terenu i povećanim angažovanjem lica zaduženih za moral u civilnim i vojnim strukturama izvrši razbijanje plasiranih dezinformacija te da se narodu s tog terena prezentira prava slika učinka i doprinosa bošnjačkog rukovodstva, a u cilju što uspješnije odbrane RBiH od višestrukog agresora - prenijela je “Slobodna Bosna” informaciju Državne bezbjednosti RMUP-a iz 1995. godine, objavljujući i njen faksimil.

(Sutra: "Ševe" su trebale likvidirati najveće autoritete Ćeline brigade; Ko je razotkrio tajni plan "Duga")

Više o:

Feljton