Kako zaista strani jezik utječe na ljudski mozak

Autor: Nezavisne novine
12.02.2018 17:05
A
A
A

Svakome ko je ikada naučio strani jezik poznato je da razmišljanje na jeziku drugačijem od maternjeg iziskuje određeni mentalni napor. Nova studija tvrdi da razmišljanje na stranom jeziku iscrpljuje mozak i umanjuje njegovu sposobnost da stvara mentalne slike.

Zaključak istraživanja koje su sproveli psiholozi sa Univerziteta u Čikagu ukratko glasi: "Naše mentalne slike se mijenjaju kada koristimo strani jezik".

Istraživači Sajuri Hajakava (Sayuri Hayakawa) i Boaz Kejsar (Keysar) sproveli su studiju na 359 osoba kojima je engleski maternji jezik, ali koji također govore i španski. Od njih je traženo da mentalno simuliraju 35 senzornih iskustava (zamišljanje određenih ukusa, osjećanja, materijala i stavova).

Svaki ispitanik je potom upitan da kaže koliko je živopisno bilo to njegovo iskustvo. Učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe. Jednima su uputstva davana na engleskom, a drugima na španskom jeziku.

U šest, od ukupno osam kategorija, učenici koji su zadatke izvršavali na svom drugom jeziku, izjašnjavali su se da su njihove mentalne slike manje živopisne od onih koji su zadatke izvršavali na maternjem jeziku.

Smatrajući da su, možda, neki od učesnika podsvjesno prijavljivali svoje mentalne slike kao manje živopisne na drugom jeziku, naučnici su sproveli još jedan eksperiment.

Od grupe od 307 ljudi, kojima je maternji jezik kineski, a koji tečno govore i engleski jezik, traženo je da riješe test sa riječima koje zahtijevaju vizualizaciju. Prvo bi im, na primjer, rekli "šargarepa", "olovka" i "pečurka", i potom pitali koji od tih pojmova ima najrazličitiji oblik.

Polovini su date riječi na kineskom, a drugoj polovini na engleskom. Oni koji su se služili svojim drugim jezikom imali su lošije rezultate od onih koji se služili maternjim.

Ova ispitivanja nisu otkrila zbog čega je stvaranje mentalnih slika slabije na stranom jeziku, ali se na osnovu njih može pretpostaviti da se to događa zbog toga što ih mozak "crta" na osnovu prethodnih iskustava, koja su doživljena na maternjem jezku i na osnovu kojih nastaju nove slike. Pokušaj "izvlačenja" tih sjećanja je ometan kada se to pokušava na stranom jeziku.

- Posljednjih godina ima sve više dokaza da upotreba stranih jezika utječe na mnoge aspekte ljudskih iskustava, u rasponu od emocionalnih odgovora do donošenja odluka. Ovdje smo došli do nekih dokaza da do takvih fenomena može doći zbog toga što je stvarnje mentalnih slika posredstvom stranog jezika manje živopisno nego posredstvom maternjeg" -naveli su u zaključku istraživanja Hajakava i Kejsar.