Bh. vlasti moraju koordinirati kako bi sačuvali milione IPA pomoći

Evropska komisija očekuje jači angažman

A. DUČIĆ
11.04.2014 14:02

 

Iako je uspostavljanje efektivnog mehanizma koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH sa ciljem preuzimanja, primjene i sprovođenja prava Evropske unije i dalje glavna prepreka za napredovanje zemlje u evropskim integracijama, a samim time i dobivanja IPA sredstava, to ne spriječava Evropsku komisiju da zajedno sa predstavnicima svih nivoa vlasti u našoj državi nastavi raditi na zajedničkim projektima koji služe jačanju svih sektora u BiH.

 

Tako su strateški prioriteti za buduću podršku Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) bili u fokusu drugog sastanka Radne grupe EU-BiH o projektima finansiranim sredstvima podrške EU koji je održan 2. aprila u zgradi Delegacije EU u Sarajevu.

 

Zaključeno je da se do juna 2014. godine dogovore novi projekti, posebno u oblastima demokratije, upravljanja, vladavine prava i temeljnih prava, kao i oblasti ekonomije i društvenog razvoja.

 

Direktorica Direkcije za evropske intergracije BiH Nevenka Savić pojasnila je u izjavi za „Avaz“ da je u periodu 2014.-2020. korištenje IPA-e, između ostalih dokumenata, utemeljeno i na strateškom dokumentu (Country Strategy Paper - CSP) kojeg Evropska komisija izrađuje za svaku državu korisnicu. Strateški dokumenti, kaže, sadrže opis potreba i kapaciteta; očekivane rezultate i indikatore; aktivnosti i vrste podrške; analizu kapaciteta i slično.

 

Nevenka Savić

 

-Nakon što je Evropska komisija  sredinom prošle godine dostavila nacrt Strateškog dokumenta za IPA II za BiH (draft CSP), obavljene su neformalne konsultacije sa svim akterima procesa programiranja IPA sredstava u BiH, kao i sa organizacijama civilnog društva, te prikupljeni komentari institucija na nacrt CSP-a dostavljeni Evropskoj komisiji. Formalne konsultacije nisu mogle biti održane s obzirom na stav Evropske komisije da je neophodan preduslov za njihovo održavanje uspostava efikasnog mehanizma koordinacije. U prvoj sedmici aprila 2014. Evropska komisija je predstavila novi nacrt CSP za IPA II za BiH za period 2014.-2017. u forumu Radne grupe za IPA II. Planirano je da Evropska komisija formalno usvoji ovaj dokument polovinom godine - kazala je Savić.

 

Istakla je da je na sastanku Radne grupe za IPA-u također dogovoreno da politički predstavnici u Radnoj grupi, odnosno predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta BiH dostave Evropskoj komisiji komentare na prijedlog prioriteta  koje su predstavnici Evropske komisije prezentovali. Ti prioriteti su demokratija i upravljanje, vladavina zakona i temeljna prava, konkurentnost i inovacije, strategije lokalnog razvoja, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

 

-S druge strane nepostojanje strategija u investicionim sektorima poput transporta ili životne sredine, prema stavu Evropske komisije znači da projekti u domenu tih sektora ne mogu biti finansijski podržani sredstvima IPA II. To, međutim nije novost. Još je nacrt Strateškog dokumenta za IPA II za BiH naglasio da je postojanje sveobuhvatnih strateških dokumenata u sektorima za koje se očekuje IPA podrška preduslov za njeno dobijanje. Direkcija je u svojstvu Kancelarije državnog koordinatora za IPA-u o tome i svim tada dostupnim informacijama o novom instrumentu pomoći Evropske unije  informisala Vijeće ministara u januaru 2013. godine - kazala je Savić.

 

Također, radna grupa je razmatrala mjere koje su usmjerene na ubrzanje tekućih projekata u vrijednosti od 210 miliona eura i na osiguranje ranijeg početka rada na dodatnim projektima vrijednosti 150 miliona eura, a koji tek trebaju biti ugovoreni.

 

-Radi se o projektima čija je realizacija ugovorena, a koji su dio državnih IPA programa iz alokacija za 2009, 2010, 2011. i 2012, godinu. Među ugovorenim projektima čiju realizaciju treba ubrzati, a koje je Evropska komisija izdvojila kao temu razgovora na prvom sastanku Radne grupe za IPA su, primjera radi projekti: Jačanje kapaciteta institucija za policy dijalog sa civilnim društvom; Priprema za poljoprivredni popis; Izgradnja i rekonstrukcija sistema za tretman pitkih i otpadnih voda u FBiH, Izgradnja deponija u četiri opštine u BiH - kazala je Savić.

 

Podsjetimo, zbog odsustva koordinacije raznih nivoa vlasti došlo je gubitka sredstava iz IPA fondova za BiH za 2013. godinu u iznosu od 45 miliona eura, koja su odlukom Evropske unije preusmjerena na Kosovo.

Tako  17,7 miliona eura nedostaje za obaveze iz saobraćajnog sektora, projekti podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća uskraćeni su za 2,5 miliona eura.

 

Kada je riječ o unapređivanju zatvorske infrastruktuure nedostajat će 6,994 miliona eura. Sedam miliona eura nedostaje za podršku agencijama za provođenje zakona, a 3,4 miliona eura za jačanje kapaciteta parlamenata. Odlukom EU izostala i planirana podrška u iznosu od 3,74 miliona eura za jačanje kapaciteta i koordinacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH, dok je program za kulturu ostao bez predviđena 3,843 miliona eura.

 

Kada je riječ o ovoj godini, BiH svakako i dalje treba da riješi pitanje djelotvornog mehanizma koordinacije između različitih nivoa vlasti u pogledu preuzimanja, primjene i provođenja evropskih propisa, i to prioritetno, kako bi mogla da jedinstveno nastupa pred EU i koristi finansijsku pomoć EU. Za nadati se, međutim, da različiti nivoi vlasti ostanu privrženi onome što je dogovoreno na sastanku Radne grupe EU-BiH, kako miliona IPA pomoći za BiH ne bi opet bili preusmjereni u druge države.

 

NA VRH