Bez državne strategije zdravstva za BiH nema sredstava iz IPA 2

Na potezu je Ministarstvo civilnih poslova

A. DUČIĆ
13.06.2014 16:16

 

Zbog činjenice da nema državne strategije zdravstvenog sistema, Bosna i Hercegovina će ostati bez milionskih sredstava IPA pomoći za ovaj sektor. Ova nevjerovatna činjenica je, kako saznajemo, produkt odbijanja predstavnika Republike Srpske u državnim vlastima da daju saglasnost da Ministarstvo civilnih poslova BiH, na čijem čelu je ministar Sredoje Nović, izradi ovu strategiju. To je, između ostalog, istaknuto i na raspravi 66. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održane 14. maja. Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH  kazao je za “Avaz” da je preduslov za dobijanje sredstava u okviru IPA-e 2 da strategija za relevantne sektore postoji odnosno da je usvojena. - BiH nema strategiju na državnom nivou za sektor zdravstva. Iz tog razloga sektor zdravstva nije uključen u nacrt strategije za BiH za sredstva iz IPA-e 2 za 2014-2020 – kazao je McGuffie.
Istakao je da EU podržava reforme u sektoru zdravstva od 1996. počevši od ECHO sredstva i nastavlja pomagati kroz druge programe finansiranja uključujući PHARE, CARDS i IPA-u. - EU je kroz IPA-u 1 pružila tehničku pomoć jačanju zavoda za javno zdravstvo u BiH, podršku reformi javnog zdravstva u BiH, reformi finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva (kroz Twining projekat). Ukupna vrijednost ove podrške je oko 4,5 miliona eura – kazao je McGuffie. Na spomenutoj sjednici Predstavničkog dom PSBiH od 14. maja poslanik Saveza za bolju budućnost BiH Mirsad Đugum uputio je inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova hitno u roku od 30 dana izradi strategiju razvoja zdravstvenog sistema BiH i istu uputi Vijeću ministara u proceduru usvajanja. - Strategija je neophodna kako bi se moglo koristiti grant sredstva i sredstva iz IPA fondova EU,  a koja će u narednom periodu biti neophodna zdravstvenom sistemu u BiH, imajući u vidu dodatna opterećenja sistema uzrokovana poplavama – stajalo je u obrazloženju njegove inicijative. Gotovo mjesec dana kasmije Đugum nam je kazao da nije dobio nikakvog odgovora od Ministarstva civilnih poslova BiH. -Kada govorimo o izradi strategije ovo je jnadležnost Ministarstva civilnih poslova BiH. zasita ne stoje tvrdnje od kolega poslanika iz RS da se ovim uzimaju nadležnosti entiteta. Niko ovdje ne govori o preuzimanju nadležnosti, već je to obaveza koja je na nivou države. Strategijom se neće praviti, primjera radi, 10 kardiohirurških centara, što je nepotrebno. Tačno se zna na koliko stanovnika ide jedan centar. Nadležnosti entiteta će i dalje ostati iste. S druge strane, strategija je potrebna kao sinhronizacija  - kazao je Đugum.
Govoreći o gubitku miliona sredstava iz IPA-e, Đugum je napomenuo da je još od 2008. godine Svjetska zdravstvena organizacija j čak i finansijski učestvovala u tome da se napravi startegija razvoja zdravstva zacijelu BiH. - Stategija, naprimjer, podrazumijeva podatke o tome koliko je potreban broj ljekara, različitih specijalnosti na terenu. Startegija je potrebna da se i zna koliki će biti broj kreveta. Ona je bitna u smislu organizacijsko-funkcionalnog razvoja i kvalitetne zdravstvene zaštite. Na to imaju pravo osiguranici koji plaćaju zdravstvenu zaštitu. To je njihov novac – kazao je Đugum. Inače, unutar Ministarstva civilnih poslova formiran je sektor za zdravstvo, a na zvaničnoj internet stranici Ministarstva stoji da ovaj sektor, između ostalog, nadležan i za razvijanje strategije upravljanja ljudskim resursima za zdravstveni sektor u BiH, te uspostavljanja okvirnih standarda koji će pokrivati zdravstveni sistem u BiH. Od Ministarstva civilnih poslova BiH u proteklim danima nismo dobili odgovore na naše upite.
 
NA VRH