Za BiH do kraja 2017. 165,8 miliona eura

Evropska komisija donijela važnu odluku

Piše: S. N.

Evropska komisija planira da do 2017. godine u Bosni i Hercegovini potroši 165,8 miliona eura, saopćeno je Delegacije Evropske unije u Sarajevu.

Kako je navedeno, Evropska je komisija danas usvojila Indikativni strateški dokument za BiH. Njime se „utvrđuju prioriteti za finansijsku podršku EU za period 2014.-2017., s ciljem pružanja podrške BiH na njenom putu ka evropskim integracijama“.

- EU planira podržati sektorske reforme u iznosu od 165.8 miliona eura u sljedećim oblastima: demokratija i upravljanje; vladavina prava i osnovna prava; konkurentnost i inovacije: lokalne razvojne strategije, te obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Sredstva će biti dostupna putem Instrumenta predpristupne pomoći (IPA II). Vlasti BiH su bile uključene u utvrđivanje ključnih oblasti koje će imati najveće koristi od ove pomoći. U ovom procesu konsultirani su Evropski parlament i države članice EU, kao i organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i finansijske institucije.

Komisija je spremna proširiti IPA podršku i na druge sektore, uključujući i one u kojima je dodjela dodatnih sredstava opravdana, kada BiH usvoji relevantne državne strateške dokumente – saopćeno je iz EU.   

Komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da „ova pomoć stiže u veoma važno vrijeme za BiH“.

- Njome će se podržati obnovljeni pristup Unije kao i provedba reformi koje će imati direktan učinak na građane i pomoći državi da krene naprijed na svom putu ka EU - izjavio Hahn.

NA VRH