DELEGACIJA EU BiH treba uložiti znatne napore

Stabilnost institucija posebno precizirana u izvještaju Evropske komisije

Osigurati demokratiju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina

Avaz.ba
30.05.2019 15:15

Lars-Gunar Vigemark

Foto: Arhiv

Evropska komisija ocijenila je da bi pregovori o pristupanju Bosne i Hercegovine trebali biti otvoreni kad se postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo u Evropskoj uniji, podsjećaju danas iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Mišljenje posebno precizira da je nužno ispuniti uvjete iz političkog kriterija koji se odnosi na stabilnost institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina.

Data je i detaljna ocjena ispunjavanja kriterija za članstvo u EU po svakom od 33 poglavlja pravne stečevine EU (Acquis) te političkom i ekonomskom kriteriju.

- BiH je umjereno spremna u dva poglavlja, određen stepen spremnosti dostignut je u 16 poglavlja, a BiH je u ranoj fazi spremnosti u 15 poglavlja - navode iz Direkcije dijelove jučer objavljenog izvještaja.

U političkom kriteriju ocijenjeno je da BiH treba uložiti znatne napore da bi ga u dovoljnoj mjeri ispunila, dok je u ekonomskom kriteriju ocijenjeno da je BiH postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, ali da su potrebne daljnje aktivnosti da bi postala funkcionalna tržišna ekonomija.

Precizirano je 14 ključnih prioriteta koji se odnose na političke kriterije, i to na demokratiju/funkcioniranje institucija, vladavinu prava, temeljna prava i reformu javne uprave.

Od ovih 14 prioriteta, na oblast demokratije odnosi se pet, na vladavinu prava tri, na temeljna prava pet i na oblast reforme javne uprave jedan.

Mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH u EU je objavljeno u okviru Paketa proširenja Evropske komisije za 2019. godinu, a uz ovo mišljenje objavljen je i analitički izvještaj koji daje detaljnu analizu i procjenu ispunjavanja kriterija za članstvo u EU, navodi se u saopćenju Direkcije za evropske integracije.

NA VRH