ONLINE SJEDNICA

Izmijenjen moratorij na zapošljavanje, donesena odluka o pomoći privrednim subjektima

Idućeg ponedjeljka glasanje o nepovjerenju Vladi KS

N. Aj.

Mirza Čelik, predsjedavajući Skupštine KS

Foto: Printscreen


Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na današnjoj online sjednici izglasali su da se moratorij na zapošljavanje u KS izmijeni. Iako je incijativa Vlade KS bila da se on stavi potpuno van snage, klubovi zastupnika Naroda i pravde, Naše stranke, Socijaldemokratske partije BiH i NBL- samostalni zastupnici, predložili su njegovu djelimičnu izmjenu.

Prva tačka Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine KS od 28. septembra 2020. godine glasi:

- Ranije donesenim Zaključkom, 28. septembra 2020., između ostalog, zabranjivalo se Vladi KS i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme, za zaključivanje ugovora o djelu i ugovora o provremenim u povremenim poslovima u organima uprave KS, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlašetenjima na teritoriji KS, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton, budžetskim i vanbudžetskim fondovima, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa najmanje 50 posto ukupnog kapitala.

Sada je dodan i novi stav 2., koji glasi:

- Ovo se ne odnosi na odobrenje hitnih prijema - ugovora o radu na određeno vrijeme do tri mjeseca u skladu sa Uredbom Vlade KS o postupku prijema u radni odnos ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/19). Za navedene je moguće produžiti ugovore, a o čemu će Vlada Kantona Sarajevo infomisati Skupštinu KS.

Također, promijenjena je i tačka 3. koja sada glasi: 

- Iz tačke 1. Zaključaka izazimaju se odgojno-obrazovne, visokoškolske ustanove, naučnoistraživački instituti u okviru visokoškolske ustanove, ustanove kulture, zdravstveni radnici (u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite), psihoterapeuti i psiholozi u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, Uprava policije, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za hitna i opravdana zapošljavanja uz obaveznu prethodnu saglasnost Vlade KS. Izuzima se i zapošljavanje preko programa Službe za zapošljavanje KS.

U tački 6. Zaključaka, dodaje se novi stav 2., koji glasi:

- Ova tačka se ne odnosi na imenovanje školskih odbora čija imenovanja se nesmetano odvijaju.

Iza tačke 8. Zaključaka, dodaju se nove tačke 9., 10., 11. i 12., koje glase:

- 9. Izuzimaju se pravosudne institucije KS od Zaključaka donesenih 28. septembra 2020. godine;

- 10. Izuzimaju se odluke/rješenja o postavljenju donesena porije 28. septembra 2020. godine;

- 11. U posebnim slučajevima Vlada KS može imenovati izvršioce dužnosti u upravljačkim strukturama čiji je osnivač Skupština KS ili produžiti v. d. mandate upravljačkim strukturama;

- 12. Zadužuje se Vlada KS da svakih 15 dana informiše Skupštinu KS o saglasnostima koje je dala u skladu s ovim Zaključcima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  • Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine KS

    Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine KS

    Foto: Avaz


Odlučeno je da će sjednica Skupštine KS na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo biti 23. novembra 2020. godine u 10 sati.

Također, usvojene su dopune Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo sa 24 glasa "za".

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS predviđa i to da Vlada KS osigura finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije BiH za juni i juli 2020. godine za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su dopune usvojili po hitnom postupku. Također, insistirano je na hitnom postupku donošenja nove strategije vezane za donošenje mjera.

Usvojen je i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice–Južne longitudinale. Za to je glasalo 25 zastupnika.

Između ostalog, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove za 2020. godine i to za Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevsku filharmoniju, Pozorište mladih Sarajevo, Kamerni teatar 55 Sarajevo, Međunarodni teatarski festival - Scena MESS, Muzej Sarajeva, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Historijski arhiv Sarajevo, Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, Biblioteka Sarajeva i Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo.

Više o temi Skupština KS

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na