share whatsapp twitter facebook
×

Opada vodostaj rijeke Save

Na vodotocima u slivu rijeke Save bilježi se tendencija blagog opadanja nivoa vodostaja i prognozira se nastavak ovakvog trenda.

Na rijeci Savi vodostaji su duže vremena u stagnaciji, a već se bilježi i početak blagog opadanja, te s obzirom na to da nisu prognozirane značajnije padavine u narednim danima se očekuje da će se trend opadanja nastaviti i ubrzati.

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine još uvijek su na snazi mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Tagovi:

Sava Poplave