Trend smanjenja broja nastavlja se i ove godine

Sve manje abortusa u Hrvatskoj, većina ljekara ih odbija uraditi

Index.hr
01.07.2018 14:15

Foto: Ilustracija

Tokom 2017. godine prijavljeno je 6.145 abortusa, od čega najveći udio čine legalno inducirani abortusi (2.416, odnosno 39,32 posto). Većina legalno induciranih abortusa (85,68 posto) učinjena je na zahtjev žene, 3,10 posto zbog prethodno utvrđene malformacije ploda, a 1,45 posto zbog ugroženog zdravlja majke. 

Podaci su to iz upravo objavljenog izvještaja ''Abortusi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2017.'' Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Trend smanjenja broja abortusa tako se nastavlja i ove godine.

Važno je napomenuti da podaci koje prikuplja Hrvatski zavod za javno zdravstvo evidentiraju one abortuse koji se obavljaju u javnim bolnicama, odnosno zakonom dozvoljenim ustanovama, gdje od ukupno 338 ginekologa koji rade u javnim bolnicama njih čak 182, odnosno 54 posto, koristi pravo na priziv savjesti.

Što se tiče socioekonomskih karakteristika, legalno inducirane abortuse, prema ovim podacima, najčešće obavljaju žene u dobi 30-39 godina (47,68 posto), a zatim slijedi dobna skupina 20-29 godina kod koje je evidentirano 36,34 posto od svih prijavljenih. 

Kod maloljetnica je zabilježeno 49 legalno induciranih abortusa, odnosno dva posto.

Među ženama koje su imale legalno inducirani abortus najviše je onih bez živorođene djece (32,4 posto), a zatim onih s dvoje živorođene djece (28,1 posto). Visok je udio žena s jednim živorođenim djetetom (20 posto), dok je 12,4 posto žena s troje živorođene djece, a najmanje s višim redom rođenja - 5,1 posto, slično kao i u prethodnim godinama.

Za razliku od prijašnjih, ovogodišnji izvještaj donosi i podatke o bračnom statusu. Od 2.416 legalno induciranih abortusa, bračno stanje bilo je nepoznato u trećini slučajeva, a za 37,17 posto žena je evidentirano da su bile u braku. Kod žena kod kojih je legalno inducirani abortus učinjen na njihov zahtjev, a bez medicinskih ili drugih zakonom utvrđenih razloga (2.070 abortusa), njih 53,82 posto je bilo u braku.

NA VRH