SAOPĆENJE Agencija za sprečavanje korupcije

ASK: Đukanović nije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Rješenja kojima se kao neosnovani u cijelosti odbijaju zahtjevi NVO MANS i Građanskog pokreta URA

Avaz.ba
24.01.2019 18:07

Đukanović: Kao javni funkcioner, nije prekršio članove 17. i 19. Zakona

U vezi sa medijskim navodima i zahtjevima upućenim Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), a koji se odnose na eventualno kršenje odredbi Zakona o sprečavanju korupcije predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića, oglasili su se iz Agencije navodeći da nema osnova za pokretanje postupka, prenosi Antenam.

Kako je saopćeno iz ASK, Agencija je donijela Rješenja kojima se kao neosnovani u cijelosti odbijaju zahtjevi NVO MANS i Građanskog pokreta URA da se utvrdi da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao javni funkcioner, prekršio odredbe Zakona o sprečavanju korupcije.

U navedenim zahtjevima je od Agencije traženo da utvrdi postojanje povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na Izvještaje o prihodima i imovini i na nezakonito primanje i neprijavljivanje poklona javnog funkcionera Đukanovića na način, kako se u zahtjevima navodi, što u Izvještaju nije naveo prihod ostvaren po osnovu poklona od Atlas banke u iznosu od najmanje 16.741,24 eura.

Također, u zahtjevima se između ostalog navodi, da je Đukanović kao javni funkcioner imao VIP revolving karticu Atlas banke koju je koristio za plaćanje ličnih troškova, kao i da postoji sumnja da se radi o poklonu koji taj javni funkcioner nije smio da primi i koji je bio dužan da odbije.

Agencija je pomenute zahtjeve u cijelosti odbila kao neosnovane, zato što u konkretnom slučaju nema elemenata za pokretanje postupka pred Agencijom, jer posjedovanje platne kartice ne predstavlja poklon u smislu člana 6. Zakona o sprečavanju korupcije, odnosno nije u vezi sa vršenjem javne funkcije. Đukanović, kao javni funkcioner, nije prekršio članove 17. i 19. Zakona o sprečavanju korupcije na način što je posjedovao spomenutu karticu, odnosno nije povrijedio odredbe zakona koje se odnose na primanje poklona u vršenju javne funkcije - saopćeno je iz ASK.
NA VRH