INICIJATIVE Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV)

Bošnjaci traže specijalan status za Sandžak

Teritorija bi obuhvatala područja općina Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje

Srna
25.05.2019 19:37

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) traži da se uspostavi specijalni status za Sandžak, koji će vršiti funkcije državne vlasti, dok bi kontrolu granica vršile međunarodne snage.

U "Inicijativi za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak", BNV traži da Sandžak vrši funkcije državne vlasti preko svojih i organa u opštinama u njegovom sastavu, prenosi RTS.

Teritorija Sandžaka bi, prema inicijativi BNV-a, obuhvatala područja općina Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.

- Kontrolu granica Sandžaka vršit će međunarodne snage koje će garantirati punu slobodu kretanja ljudi i robe - objavljeno je na internet-stranici BNV-a.

Inicijativom se predviđa da Sandžak može stupiti u međunarodne odnose kada su u pitanju naučno-tehnička, kulturno-prosvjetna i ekonomska saradnja, te druge oblasti predviđene ovom inicijativom. 

Prava i obaveze Sandžaka bi, prema ovoj inicijativi, bi regulirali "ustavom Sandžaka".

- Sandžak je teritorijalno-politička zajednica ravnopravnih građana i naroda koji u Sandžaku žive. Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima, ustavom Sandžaka priznat će se status konstitutivnih naroda u Sandžaku - navodi se u inicijativi.

Sandžak bi imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu, kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo. Prvi izbori za ove organe bili bi održani pod nadzorom UN, Evropske unije i OEBS-a.

- Područje Sandžaka bit će trajno demilitarizirano pod nadzorom UN i Evropske unije, što obavezuje državne vlasti da u roku od 30 dana od uspostavljanja specijalnog statusa za Sandžak povuku sve vojne efektive sa područja Sandžaka, kao i one policijske snage koje premašuju potrebe normalnih okolnosti. Kontrolu granica Sandžaka vršit će međunarodne snage - navedeno je u inicijativi.

Komentari

NA VRH