OBRAĆANJE Predsjednik na Generalnoj skupštini UN-a

Đukanović: Crna Gora snažno i odlučno brani univerzalne vrijednosti i principe

Crna Gora je snažno privržena principima UN

S. Š. / Avaz.ba
26.09.2019 22:24

Milo Đukanović, crnogorski predsjednik

Foto: Agencije

Predsjednik Milo Đukanović kazao je večeras, obraćajući se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da je Crna Gora snažno privržena principima UN.

- U godini kada obilježavamo vijek multilateralizma, u uslovima sve oštrije polarizacije, fragmentiranosti i nestabilnosti u međunarodnim odnosima, ekonomske i geopolitičke neizvjesnosti, zajednička nam je odgovornost da pokažemo pravu vrijednost djelovanja Ujedinjenih nacija i efikasnog multilateralizma kao globalnog rješenja za globalne izazove.

Zato posebno pozdravljam posvećenost generalnog sekretara Gutereša reformi i snaženju multilateralnog sistema. Kao što je ranije i sam kazao, jačati multilateralizam danas znači jačati našu posvećenost dostizanju ciljeva održivog razvoja, i izgradnji sigurnijeg i pravednijeg svijeta za buduće generacije - poručio je Đukanović.

Kazao je da Crna Gora ostaje čvrsto na pravcu koji su označili kreatori Svjetske organizacije i koji je prihvatila kada je 2006. obnovila svoju nezavisnost i postala punopravna članica - da bude dobar susjed, pouzdan partner u očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, da snažno i odlučno brani univerzalne vrijednosti i principe.

Đukanović je izrazio uvjerenje da svaka zemlja, bez obzira na veličinu, može sopstvenim primjerom dati doprinos i biti dio globalnih rješenja.

- Izbor prioriteta predsjedavanja i tema ovogodišnje debate ukazuju na ključne izazove s kojima se u kontinuitetu suočavamo i na koje, nažalost, kao zajednica još uvijek ne uspijevamo da pružimo djelotvoran i sveobuhvatan odgovor. Podaci pokazuju da je broj raseljenih lica u svijetu dostigao rekordan broj od 70 miliona, najviše od Drugog svjetskog rata. Oko 26 miliona ljudi je izbjeglo, od kojih polovinu čine mlađi od 18 godina - kazao je Đukanović. 

Tokom prošle godine, naglasio je on, dramatično je visok broj djece ubijene ili ranjene, najviše u Avganistanu, Siriji i Jemenu. Podsjetio je da je u Siriji je stradao rekordan broj najmlađih od početka rata u toj zemlji, koji je ušao u devetu godinu.  

- Kada pogledamo podatke oboljelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, takođe, vidimo da su djeca visoko na listi ugroženih. Mogli bismo, nažalost, dugo navoditi poražavajuće podatke iz Libije, Somalije, regiona Sahela, protjerane populacije Rohindži i dr.  Ne možemo da se ne zapitamo kakva je budućnost ove djece ili ovih društava? Da li su to već izgubljene generacije ili mi još uvijek možemo hitno nešto učiniti i spriječiti da milioni djece i mladih širom svijeta, lišeni osnovnih prava i mogućnosti da uče i obrazuju se, budu žrtve raznih trgovaca, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, i zloupotrijebljeni u političke svrhe ili najgore vidove nasilja i nasilnog ekstremizma - naveo je Đukanović. 

O ogromnoj transformativnoj moći obrazovanja snažno je govorio bivši generalni sekretar Kofi Anan, podsjetio je Đukanović, uvijek naglašavajući da je obrazovanje temelj slobode, demokratije i održivog ljudskog razvoja.

Obezbjeđivanjem pristupa obrazovanju, smatra Đukanović, stvaraju se uslovi za izgradnju budućih lidera i pokretača društvenih promjena za bolja i sigurnija društva. 

- Solidarnost sa izbjeglim i raseljenim licima ne smije biti pitanje političke odluke i političkog opredjeljenja. To je iznad svega pitanje humanosti. Crna Gora ovo zna iz vlastitog iskustva. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Crna Gora je primila ogroman broj raseljenih lica, koji je u jednom trenutku činio petinu ukupne populacije. Više od dvije decenije nakon okončanja sukoba, Crna Gora zajedno sa zemljama regiona i uz pomoć međunarodne zajednice i dalje radi na trajnim rješenjima za one koje su ratna razaranja najviše pogodila. Značajan broj tih lica je ostao u Crnoj Gori. Integrisan u crnogorsko društvo, daje dodatu vrijednost njenom multietničkom skladu - poručio je Đukanović.

Đukanović je podsjetio na odnos koji je Crna Gora imala 90-ih prema izbjeglicama i pozvao na solidarnost.

- Potpuno sam saglasan da je teret na zemljama prijema prevelik, ali humanost nas mora tjerati da prije svega i u svakoj prilici pokazujemo solidarnost i spremnost na podjelu tereta. Tokom 90-ih mi u Crnoj Gori nijesmo imali dilemu da li ćemo primiti one koji su pod prijetnjom rata napustili svoj dom. Danas su prijetnje mnogostruke. Ljudi bježe ne samo od ratova i progona, već i od posljedica globalnog zagrijavanja i prirodnih katastrofa. Vjerujem da naša društva, naročito naše zajednice na Mediteranu i u Evropi, neće dozvoliti da Naše More (Mare Nostrum) postane grobnica i mjesto našeg civilizacijskog sunovrata - kazao je on.

Kazao je kako nijedna zemlja se ne može samostalno nositi sa pitanjem migracija i prisilnog raseljavanja.

- Svaki vid dugotrajne nestabilnosti nas sve čini ranjivijim. Puna primjena usvojenih globalnih dogovora za migracije i izbjeglice je neophodna - poručio je on.

Klimatski samit početkom sedmice pokazao je, smatra Đukanović, da postojeći stepen međunarodnih aktivnosti nije dovoljan za postizanje dogovorenih ciljeva u okviru Pariskog klimatskog dogovora.

- Želim da pozdravim i podržim inicijativu generalnog sekretara za ubrzanje djelovanja, imajući u vidu urgentnost snaženja globalnog odgovora i preduzimanja odlučne, ambiciozne akcije na planu implementacije međunarodno prihvaćenih obaveza. Jednako tako, početni rezultati implementacije Agende 2030, ukazuju na neophodnost kontinuiranog usmjeravanja njenog transformativnog potencijala u pravcu unapređenja upravljačkih mehanizama i reforme postojećih razvojnih modela. Naši odgovori se prevashodno moraju zasnivati na kontinuiranom angažovanju na svim nivoima u cilju uvođenja održivih razvojnih praksi u okvire složenih političkih procesa, odnosno kontinuiranom generisanju novih ideja i akcija za dostizanje ciljeva održivog razvoja - kazao je Đukanović. 

Sprovođenje ciljeva, prema njegovim riječima, mora biti utemeljeno na integrativnom karakteru politike održivog razvoja. Istovremeno, kazao je on, objektivno sagledavanje postignuća podjednako je značajno i u nacionalnom i globalnom kontekstu.

- Crna Gora će u okvirima svojih mogućnosti nastaviti da maksimalno podržava transformaciju utemeljenu na ubrzavanju implementacije ciljeva i zadataka održivog razvoja, s ciljem postizanja kontinuiranog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, zaštite prirodnih resursa, unapređenja stanja ljudskih resursa i jačanja socijalne inkluzije. Uvjeren sam da na taj način jačamo institucionalni sistem nezavisne i ekonomski stabilne države, koja korača ka dugoročno sigurnom izboru koji se ogleda u ostvarenom članstvu u NATO-u i integraciji u Evropsku uniju - poručio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, kao nova članica Ekonomsko-socijalnog savjeta, Crna Gora će predano raditi na ubrzanju sveobuhvatne primjene ključnih multilateralnih razvojnih sporazuma.

- Iako bilježimo značajne pozitivne pomake na putu ka dostizanju globalnih ciljeva, potrebni su nam dalji napori kako bi se vidljivije smanjio rizik od siromaštva i eliminisale regionalne razvojne razlike, svjesni da je smanjenje nejednakosti temelj naše borbe za unapređenje ljudskih prava - kazao je on.

Sve veći broj sukoba, ali i rastuće prijetnje međunarodnom miru i bezbjednosti, zahtijevaju promjenu dosadašnje globalne prakse i primjenu holističkog i koordinisanog pristupa u okviru UN sistema zasnovanog na prevenciji, smatra Đukanović.

- Od posebne važnosti je prevencija konflikata i fokusiranje na zajedničko djelovanje za održivu mirovnu agendu. Pri tome ne treba zanemariti važnost sinergije ne samo Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine, već i značajan preventivni kapacitet Savjeta za ljudska prava. Kao aktivan učesnik u radu Savjeta za ljudska prava, apsolutno prepoznajemo njegov domet i doprinos sistemu ranog upozoravanja i prevenciji nasilja i masovnih kršenja ljudskih prava. Nažalost, svjedoci smo da iste ne koristimo na pravi način i kontinuiramo ponavljamo ili rizikujemo ponavljanje opasnih grešaka iz ne tako davne prošlosti - saopštio je Đukanović.

Kako je kazao, porast tenzija i obnova retorike iz perioda hladnog rata, surovost građanskih i regionalnih sukoba, porast djelovanja oružanih nedržavnih aktera, rast troškova naoružanja, kao i upotreba instrumenata hibridnog ratovanja, pozivaju na izuzetan oprez i hitnu obnovu dijaloga i povratak povjerenja između ključnih aktera međunarodnih odnosa.

- Napuštanjem Sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa suočeni smo s pitanjem bezbjednosti koje traži uspostavljanje strateškog dijaloga. Svijet bez INF poziva na preuzimanje, a ne izbjegavanje odgovornosti. Jednako tako, neizvjesnost u pogledu očuvanja i pune implementacije Zajedničkog sveobuhvatnog plana aktivnosti o iranskom nuklearnom programu dodatno i ozbiljno zabrinjava.  Svako prelivanje konflikata, posebno u području Bliskog Istoka, doprinosi razvoju humanitarnih i bezbjednosnih kriza koje utiču na širi region i globalne odnose i čine izvor dodatne nesigurnosti i nepredvidivih posljedica - kazao je crnogorski predsjednik. 

Naglasio je da je Crna Gora čvrsto opredijeljena i odlučna da aktivno i konstruktivno doprinosi i podržava kolektivne napore za očuvanje svjetskog mira i bezbjednosti. 

Nastavićemo da dajemo snažnu podršku globalnim naporima za kontrolu naoružanja, razoružanje i neproliferaciju, prvenstveno Agendi generalnog sekretara za razoružanje. Istovremeno, Crna Gora nastavlja da aktivno učestvuje u mirovnim misijama UN, EU i u NATO vođenim operacijama, svjesna da samo bezbjedno susjedstvo može pružiti garanciju bezbjednosti i prosperiteta nas samih - kazao je Đukanović.  U uslovima kada se univerzalnost ljudskih prava dovodi u pitanje, kada se vode iscrpljujuće rasprave o odnosu ljudskih prava i razvoja i odgovornosti države da štiti prava svih svojih građana, poručio je Đukanović, Crna Gora ostaje trajno privržena demokratskim vrijednostima i vladavini prava, i borbi protiv nekažnjivosti za kršenja i zloupotrebe ljudskih prava. 

- Mi snažno vjerujemo da su jednakost i nediskriminacija vrijednosti koje ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. One zahtijevaju stalnu pažnju, borbu i spremnost da odgovorimo na izazove svih onih koji ih na bilo koji način napadaju i ugrožavaju. Na to nas opominje porast netolerancije, ksenofobije, rasne i vjerske netrpeljivosti, govora mržnje i antisemitizma.  Unapređenje i podrška integrisanju ljudskih prava i rodne perspektive u sve aspekte rada Ujedinjenih nacija, i očuvanje univerzalnosti i nezavisnosti sistema ljudskih prava, ostaju naš apsolutni prioritet. Posebnu podršku nastavićemo da dajemo naporima na prevenciji seksualnog nasilja i zlostavljanja, kao jednog od najokrutnijih oblika kršenja prava i negacije slobode i dostojanstva, i implementaciji dvije agende - o ženama, miru i bezbjednosti, i o mladima, miru i bezbjednosti - rekao je Đukanović i dodao: 

- Kao zemlja koja je 2009. godine prešla na integrisani model saradnje Djelujući kao jedan i direktno iskusila njegove benefite, podržavamo reformske procese Generalnog sekretara unutar Sekretarijata i cjelokupnog sistema. Jedino kroz punu implementaciju neophodnih reformskih koraka, integrisan i koherentan pristup i održivo finansiranje, djelovanje Svjetske organizacije može biti efikasnije i učinkovitije. Fleksibilnost, razumijevanje i uvažavanje potreba zemalja su pretpostavka uspješnih UN i nešto na čemu treba dodatno raditi-

Danas je Crna Gora multietnička demokratija dinamičnog ekonomskog razvoja, članica NATO, u poodmaklom pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji, podsjetio je Đukanović.

- Iznad svega, Crna Gora je dobar i odgovoran susjed, prepoznata kao važan faktor regionalne stabilnosti na Zapadnom Balkanu, čiju sigurnu budućnost vidimo samo u punoj integraciji u Evropsku uniju. Ujedinjena Evropa je pretpostavka njene sigurnosti i globalne konkurentnosti.  Izgradnja i jačanje pravno efikasne, institucionalno snažne i ekonomski održive države zasnovane na demokratskim principima, poštovanju ljudskih prava i sloboda i očuvanju kulturne, etničke i konfesionalne raznolikosti, jeste ono što karakteriše naše unutrašnje i vanjskopolitičke prioritete. Jasnoća vizije, odlučnost i konzistentnost u njenoj realizaciji je ono čemu težimo i po čemu smo prepoznatljivi. Vjerujemo da samo ukoliko smo odgovorni prema sebi i kredibilan partner u regionu, možemo biti globalno pouzdan i snažan činilac međunarodne zajednice - kazao je Đukanović. 

Crna Gora će, poručio je, nastaviti da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Ujedinjenih nacija.

Komentari

NA VRH