U Libiji poginulo najmanje 12 vojnika

Nedaleko od aerodroma u gradu Bengaziju

Srna
04.10.2014 10:22

Najmanje 12 libijskih vojnika je poginulo, a 45 je ranjeno u sukobima sa islamističkim militantnima nedaleko od aerodroma u gradu Bengaziju na istoku Libije.
 
Pripadnici specijalnih snaga libijske vojske, koji su lojalni bivšem generalu Halifi Haftaru, bore se protiv islamista u Bengaziju među kojima je organizacija "Ansar al šarija" koju SAD optužuje za ubistvo ambasadora u Libiji 2012. godine.

Islamističke organizacije pokrenule su novu ofanzivu u nastojanju da zauzmu vojni i civilni aerodrom, koji su posljednja uporišta vladinih snaga u Bengaziju.

Islamisti su već zauzeli nekoliko vojnih baza u Bengaziju. Bolnički izvori izjavili su da je 12 vojnika poginulo, a 45 ranjeno. U ranijim borbama poginulo je 29 vojnika.

Haf­ta­ro­vu voj­sku či­ne ofi­ci­ri i voj­ni­ci ko­ji su na­pu­sti­li re­dov­nu li­bij­sku voj­sku. Haftar je na­pu­stio voj­sku još osamdesetih go­di­na prošlog vijeka i proveo je skoro 20 go­di­na u SAD.

Vra­tio se u Li­bi­ju 2011. go­di­ne, ka­da je pred­vo­dio oru­ža­nu po­bu­nu pro­tiv Gadafi­ja.

Zapadne sile izražavaju zabrinutost da bi Libija mogla nestati kao država, pošto slabe centralne vlasti ne mogu da kontrolišu milicije koje su pomogle u svrgavanju Moamera Gadafija sa vlasti.

Parlament je prešao u Tobruk nakon gubitka kontrole nad Tripolijem.

Naoružane grupe okrenule su se jedne protiv drugih u borbi za sticanje političke dominacije i raspolaganju velikim naftnim resursima Libije.

NA VRH