Teodoru Meronu novi mandat predsjednika Mehanizma

Fena
03.07.2018 12:30

Foto: Teodor Meron

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda imenovao je sudiju Teodora Merona (Theodor) za novi mandat u svojstvu predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), počevši od 1. jula 2018., koji istječe 18. januara 2019. 

Sudija Karmel Adžijus (Carmel Agius) imenovan je za predsjednika Mehanizma s mandatom od 19. januara 2019. do 30. juna 2020.

Generalni sekretar također je ponovo imenovao 23 od 24 sudije Mehanizma koji su tražili ponovno imenovanje za novi, dvogodišnji mandat koji će početi 1. jula 2018., a istječe 30. juna 2020.

Od marta 2001., kada je bio izabran za sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predsjednik Meron je bio sudija Žalbenog vijeća i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ-a do zatvaranja oba ta međunarodna suda u decembru 2015., odnosno 2017.

Također je u četiri mandata obavljao funkciju predsjednika MKSJ-a, a u dva prethodna mandata funkciju predsjednika Mehanizma.

Sudija Adžijus je sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. On je, također, bio sudija Pretresnog vijeća MKSJ-a od 2001. i sudija Žalbenog vijeća i MKSR-a i MKSJ-a od 2010. do zatvaranja tih međunarodnih sudova u decembru 2015. odnosno 2017. 

Sudija Adžijus je obavljao funkciju potpredsjednika MKSJ-a od novembra 2011. do novembra 2015. i funkciju predsjednika MKSJ-a od novembra 2015. do njegovog zatvaranja u decembru 2017, saopćeno je iz UN-a.

NA VRH