SVIJET Agencija UN-a upozorila na teško stanje

UNHCR: Četiri miliona djece izbjeglica ne ide u školu

Skoro dvije trećine djece izbjeglica ne upiše srednju školu, a 23 posto djece izbjeglica pohađa srednju školu

Fena
29.08.2018 12:05

Foto: Arhiv

Četiri miliona djece izbjeglica ne ide u školu, navodi se u izvještaju koji je UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, objavila danas. 

To je porast od pola miliona djece koja nisu u školama u odnosu na period od samo godinu.

Izvještaj "Preokrenimo trend: Obrazovanje izbjeglica u krizi" pokazuje da upis djece izbjeglica ne uspijeva da održi korak sa sve većim brojem izbjeglica, uprkos naporima vlada, UNHCR-a i njegovih partnera.

Krajem 2017. godine u svijetu je bilo više od 25,4 miliona izbjeglica, od toga 19,9 miliona pod mandatom UNHCR-a. Više od polovine, 52 posto, činila su djeca, među kojima je bilo 7,4 miliona djece školskog uzrasta.

- Obrazovanje je način da se pomogne djeci da zacijele rane, ali je, također, i od ključnog značaja za izgradnju njihovih domovina - rekao je visoki komesar UN-a za izbjeglice Filipo Grandi (Fillipo) te dodao da će bez obrazovanja biti napravljena bespovratna šteta budućnosti te djece i njihovih zajednica.

Tek 61 posto djece izbjeglica pohađa osnovnu školu, u poređenju sa 92 posto djece širom svijeta.

Skoro dvije trećine djece izbjeglica koja ide u osnovnu školu ne upiše srednju školu, a 23 posto djece izbjeglica pohađa srednju školu, u poređenju sa 84 posto djece širom sveta.

Globalno posmatrano, stopa upisa u visokoškolske ustanove je 37 posto, u odnosu na samo jedan posto izbjeglica koji ima tu šansu. Taj podatak se ne mijenja u posljednje tri godine.

- Škola je prvo mjesto poslije mjeseci ili čak godina na kome djeca izbjeglica imaju bilo kakvu rutinu. Posmatrajući trenutne trendove, stotine hiljada djece će ući u ove zabrinjavajuće statistike u odsustvu hitnih ulaganja u ovu oblast - dodaje Grandi.

Izvještaj ističe napredak koji su ostvarile zemlje koji su se obavezale da poštuju Deklaraciju iz Njujorka za izbjeglice i migrante i da upišu dodatnih 500.000 djece izbjeglica koja ranije nisu pohađala školu tokom 2017. godine. U isto vrijeme, izvještaj apelira da se više učini da bi se osiguralo da sve izbjeglice dobiju kvalitetno obrazovanje koje zaslužuju.

Izvještaj poziva zemlje prijema da uključe djecu izbjeglica u nacionalne obrazovne sisteme, uz odgovarajuće nastavne planove tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Cilj je da se omogući postojanje priznatih kvalifikacija koje bi toj djeci poslužile kao odskočna daska za upis na fakultete ili visoke škole.

Izvještaj dalje primjećuje da 92 posto djece izbjeglica školskog uzrasta živi u zemljama u razvoju i da im je potrebna kontinuirana financijska pomoć međunarodne zajednice.

Konačno, izvještaj se zalaže za formiranje snažnijih partnerstava s privatnim sektorom, humanitarnim i razvojnim organizacijama i državama u cilju povećanja broja održivih rješenja za obrazovanje izbjeglica, saopćeno je iz UNHCR-a.

NA VRH