Traže odbijanje zahtjeva

Mladićeva odbrana protiv preispitivanja odluke o novim sudijama

Neosnovano i neutemeljeno u pravilima MMKS-a

Fena
11.09.2018 15:55

Foto: Arhiv

Odbrana Ratka Mladića zatražila je od Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) da odbije zahtjev Haškog tužilaštva prema kojem bi tročlano vijeće preispitivalo odluku da se iz žalbenog postupka na suđenju Mladiću isključi troje sudija. 

Mladićevi branioci su ocijenili zahtjev tužioca neosnovanim i neutemeljenim u pravilima MMKS-a u Hagu.

Odbrana je istakla da je sudija Žan-Klod Antoneti (Jean-Claude Antonetti) izuzeo sudije Teodora Merona (Theodor Meron), Karmela Agiusa (Carmel) i Dakina Lia (Daqun Liu) na osnovu činjenice da bi razumni, nezavisni posmatrač mogao zaključiti kako je postojala percepcija pristrasnosti prema Mladiću te već odredio nove sudije.

- Tužilaštvo nema mogućnost da – ni po pravu, ni po principu pravičnosti – traži ponovno razmatranje te odluke niti da na nju uloži žalbu. Zahtjev Tužilaštva trebao bi, stoga, biti odbačen - zaključili su Mladićevi branioci Branko Lukić i Dragan Ivetić.

O zahtjevu tužilaca i stavu branilaca uskoro će se izjasniti sudija Džozef Masanče (Joseph Masanche).

Sudija Žan-Klod Antoneti ranije je prihvatio zahtjev odbrane da se iz žalbenog postupka isključe sudije Meron, Agius i Li. Kako je naveo Antoneti, sudije Meron, Agius i Liu “djeluju pristrasno” s obzirom da su u ranijim predmetima u Hagu donosili zaključke koji se tiču Mladića.

Haško tužilaštvo je u petak zatražilo od MMKS-a da osnuje tročlano vijeće čiji bi zadatak bio da utvrdi posljedice odluke sudije Antonetija da iz žalbenog postupka na suđenju Ratku Mladiću isključi troje sudija.

Predsjednik MMKS-a Teodor Meron istoga dana izuzeo se iz procesa odlučivanja po žalbi Haškog tužilaštva na odluku da se iz žalbenog postupka na suđenju Mladiću isključi troje sudija.

On je u odluci obrazložio da se izuzima iz ovog procesa s obzirom na to da je i sam jedan od sudija koji su isključeni iz procesa protiv Mladića.

- S obzirom na to da bi moje prisustvo u procesu odlučivanja moglo dovesti do percepcije da se radi o sukobu interesa, ja ću se povući iz ovog procesa - naveo je Meron.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), u novembru prošle godine osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid počinjen u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. 

Mladić je oslobođen optužbe za genocid u šest bh. općina.

NA VRH