SVIJET Usvojeno dvotrećinskom većinom poslanika u Sobranju

Na snagu stupila odluka o Sjevernoj Makedoniji

Amandmanom 34 potvrđuje se da Republika poštuje suverenitet

SRNA

Zoran Zaev

Foto: Arhiv


U Službenom listu Makedonije objavljena je odluka o promjeni Ustava kojom stupa na snagu primjena novog imena države - Republika Sjeverna Makedonija. 

Agencije prenose da je odluku potpisao predsjednik Sobranja Talat Džaferi, a premijer Zoran Zaev rekao je da za tu odluku nije potreban potpis predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, koji se protivio ustavnim promjenama.

U Ustavu, riječi "Republika Makedonija" mijenjaju se riječima "Republika Sjeverna Makedonija", a riječ "Makedonija" mijenja se riječima "Sjeverna Makedonija".

Amandmanom 34 potvrđuje se da Republika poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost susjednih država.

U skladu sa ustavnim promjenama, državljanstvo je makedonsko/građanin Republike Sjeverne Makedonije.

U ličnim dokumentima i putnim ispravama državljanstvo se piše na makedonskom jeziku, dok za građane čiji je službeni jezik neki drugi, bit će pisano na makedonskom jeziku i na jeziku te manjinske grupe.

Dokumenti koji su u međunarodnoj upotrebi trebaju biti usaglašeni u roku od pet godina, dok će dokumenti koji se koriste isključivo za unutrašnje potrebe biti prilagođavana postepeno i taj proces će biti usklađen sa procesom otvaranja pregovora države sa EU.

Makedonija je dvotrećinskom većinom poslanika u Sobranju usvojila odluku o promjeni imena u Republiku Sjevernu Makedoniju, što je proizašlo kao obaveza iz Prespanskog sporazuma sa Grčkom.

NA VRH

Podijeli članak na