Šta je Tesla smatrao najvećim zabludama

Avaz.ba
21.10.2017 19:32

Zablude su pogrešna ljudska ubjeđenja o stvarima ili pojavama koje nas okružuju. Genijalni um Nikole Tesle je u jednom od svojih dnevnika zapisao i koje su to tri najveće ljudske zablude, piše CDM. 

Mi vam ih ovom prilikom prenosimo:

Prva zabluda

Na prvom mjestu su ljudske zablude o svemiru koje, što je najčudnije, ne potiču iz starog ili srednjeg stoljeća, nego, naprotiv, iz modernog doba. 

To su zablude o tome da je Zemlja jedina nastanjena planeta, da su ljudi najrazvijenija rasa u svemiru, da je svemir vakum, bez energije i materije u svom najvećem dijelu, osim planeta, zvijezda i sitnih svemirskih čestica. 

One su, kao i mnoge druge, potekle upravo od nadobudnih naučnika koji su donosili zaključke, bez ikakvih činjenica i dokaza. A koje kasnije drugi nisu mogli opovrgnuti, jer također nisu imali nikakve činjenice i dokaze.

Druga zabluda

Druga ljudska zabluda je vezana za nastanak bolesti i time, automatski, rađa neznanje i zablude o načinu uklanjanja bolesti.

Ona je druga po značaju, a prva po proširenosti, zbog nemjerljivih grešaka nauke, odnosno medicine, koje koštaju najveći broj ljudskih života, zdravlja, kreativnih i intelektualnih potencijala, jer im onemogućava da se razviju.

Treća zabluda

Treća, velika ljudska zabluda odnosi se na mogućnosti koje čovjeku pružaju energije. Ne poznajući ostale energije, čovjek je samo zagrebao mogućnost korišćenja energija kroz električnu, toplotnu, energiju sunca, vjetra i vode. A sve ostalo je netaknuto i potpuno nepoznato.

I što je najgore, o tome se ni ne razmišlja. Kao što se ni ne pomišlja na korišćenje mnogobrojnih energija koje mogu pomoći čovjeku u gotovo svim sferama ljudskih interesa i koje bi mogle preporoditi Zemlju. A samim tim i cijelu ljudsku civilizaciju, piše CDM.

Tagovi

Nikola Tesla

Oglasi

NA VRH