PROJEKTI Federalni Fond osiguranja i reosiguranja godišnje za pacijente izdvaja 400.00O KM

Ministarstvo zdravstva BPK Goražde: U toku aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra

Fena
21.07.2018 13:45

Ministarstvo zdravstva Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, u saradnji s Implementacionim timom Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde, provodi aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Goraždu.

Kako za Fenu ističe resorna ministrica Sabira Bešlija, ovaj projekt je od izuzetnog značaja za BPK Goražde, prvenstveno za dijalizne pacijente čiji se broj povećava.

- Mi trenutno imamo 17 pacijenata koji svaki dan odlaze na dijalizu u Sarajevo, s tendencijom rasta tog broja jer je svaki dijabetičar potencijalni dijalizni pacijent. Federalni Fond osiguranja i reosiguranja godišnje za naše pacijente izdvaja 400.00O KM, a kada osnujemo svoj hemodijalizni centar, taj novac će ostajati u Goraždu. Olakšat ćemo tim ljudima i napraviti velike uštede - kazala je Bešlija.

Izrazila je nadu da će, uprkos brojnim administrativnim preprekama na čijem se rješavanju radi, Hemodijalizni centar u Goraždu biti uspostavljen do kraja godine. Podsjetila je da je Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde dala saglasnost na Projekt hemodijaliznog centra, čija je vrijednost procijenjena na oko 280.000,00 KM.

- Drago mi je da je tenderska procedura prema sistemu javnih nabavki pri kraju i da će se na narednom Upravnom odboru razmatrati koje bi osobe eventualno mogle da idu na edukaciju i u koji edukativni centar, s obzirom na to da ćemo se, naravno, rukovoditi cijenom. Hemodijalizni cenatr bit će smješten na trećem spratu Kantonalne bolnice Goražde koji zadovoljava sve standarde, uz male građevinske intervencije – istakla je ministrica zdravstva BPK Goražde.

Na prijedlog resornog ministarstva, u skupštinsku proceduru Vlada BPK će uputiti prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru za potpisivanje ugovora s direktorom Kantonalne bolnice o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta.

NA VRH