share whatsapp twitter facebook
×

VLADA FBiH

Projekt zapošljavanja Ministarstva rada FBiH i Svjetske banke predstavljen i u Goraždu

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u Goraždu je organiziralo prezentaciju projekta zapošljavanja, koji će u naredne četiri godine biti realiziran uz finansijsku podršku Svjetske banke. Projekt je vrijedan 108 miliona maraka, od čega je Svjetska banka osigurala 29 miliona eura, dok će ostatak biti izdvojen iz budžeta Zavoda za zapošljavanje FBiH.

- Stepen zaposlenosti je jedan od najznačajnijih faktora razvoja jednog društva. Ako je on veći, imate veće prihode u budžete i vanbudžetske fondove, imate više stranih investicija i manju potrebu za odlivom stanovništva, a u isto vrijeme stimulirate porodice da ostanu, odnosno, da se formiraju i grade. Ovaj projekt je nastavak te ideje. Cilj je u naredne četiri godine zaposliti 23.000 građana FBiH – kazao je federalni ministar Vesko Drljača.

Projekt će, putem javnih poziva, realizirati Zavod za zapošljavanje FBiH u saradnji s kantonalnim službama, a sredstva će biti usmjerena isključivo u realni sektor, s fokusom na upošljavanje mladih, ranjivih kategorija, osoba starijih od 40 godina, žena.

- Ovo je prvi ovakav projekt koji se realizira u BiH. Prvi put se dešava da mi na osnovu rezultata povlačimo novac. Za svaku godinu su predviđeni određeni indikatori. Imamo kategorije mladih, teško zapošljivih, imamo regulative koje je potrebno uraditi i na osnovu rezultata se povlači novac – pojašnjava Nedžmina Vojniković, koordinatorica projekta pri Ministarstvu rada FBiH.

Direktorica Službe za zapošljavanje Nafija Hodo očekuje značajniji iznos za upošljavanje stanovnika BPK Goražde. Broj nezaposlenih u ovom Kantonu je 3.136.