FOČA Stječu se uvjeti za bolje iskorištavanje turističkih potencijala

Potpisan ugovor o realizaciji projekta sanacije puta Cvilin - Kožetin

Projekt duže vrijeme kandidiran od lokalne zajednice

Fena
24.08.2018 15:12

Foto: Fena

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Emir Oković i načelnik općine Foča u FBiH Zijad Kunovac danas su potpisali ugovor o realizaciji projekta sanacije i asfaltiranja putne komunikacije Cvilin - Kožetin.

Projekt vrijedan 99.000 KM najvećim dijelom finansira Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, a dio sredstava osigurala je i Kantonalna vlada.

Prema riječima premijera Okovića, potpisivanjem ugovora stekli su se uvjeti za početak dugoočekivanog projekta koji je od velikog značaja posebno za stanovnike na desnoj obali Drine u općini Foča u Federaciji BiH. 

Sanaciju i asfaltiranje putne komunikacije Cvilin - Kožetin sa 70.000 KM finansirat će Federalno ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe, dok će Kantonalna vlada, koja je aplicirala s ovim projektom prema Federalnoj vladi, izdvojiti 29.000 KM.

- To je projekt koji je duže vrijeme kandidiran od lokalne zajednice i stanovništva koje gravitira u tom dijelu općine. Drago mi je da smo ove aktivnosti uspjeli dovesti do same realizacije i vjerujem da će radovi koji će ubrzo početi biti okončani do rane jeseni, a podrazumijevaju sanaciju i asfaltiranje puta u dužini od jednog kilometra - kazao je premijer BPK Goražde.

U općini Foča u FBiH zadovoljni su što su viši nivoi vlasti prepoznali značaj ovog projekta na koji, kako ističu, stanovnici čekaju već godinama.

- Zahvaljujemo i Kantonalnoj i Vladi Federacije na podršci ovom projektu koji je od velike važnosti posebno za stanovnike u tom dijelu općine. Na ovaj način stječu se i uvjeti za bolje iskorištavanje turističkih potencijala, posebno rijeke Drine, i vjerujem da ćemo, u saradnji s Gradom Goraždem, nastaviti ovaj projekt, kako bi dvije lokalne zajednice bile povezane kvalitetnom putnom komunikacijom sve do naselja Osanica - kazao je Zijad Kunovac.

Podsjetio je da je do sada asfaltirano oko tri km putne komunikacije na desnoj obali te da je preostalo još toliko kako bi naselja u tom dijelu bila povezana kvalitetnom putnom komunikacijom. Poslovi sanacije i asfaltiranja dionice Cvilin - Kožetin povjereni su goraždanskoj firmi "Okac“ koja bi s radovima trebala početi u narednih desetak dana.

NA VRH