share whatsapp twitter facebook
×

PROJEKTI Premijer BPK sastao se s direktorom OPEC-ovog fonda

Izgradnja brze ceste Goražde - Sarajevo u vrhu prioriteta OFID zainteresiran za finansiranje druge faze projekta

Projekt izgradnje brze ceste Goražde - Sarajevo u vrhu je prioriteta OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) - potvrdio je generalni direktor ove organizacije Sulejman Jasir el-Herbiš (Al-Harbish) prilikom jučerašnje posjete BPK Goražde.

O značaju ovog projekta za stanovništvo ovog dijela BiH, poduzetim i do sada urađenim aktivnostima razgovarao je i s kantonalnim premijerom Emirom Okovićem.

Istaknuto je da je OFID zainteresiran za finansiranje druge faze projekta (LOT 2), koji podrazumijeva izgradnju trase i kompletiranje sekundarne obloge tunela.

- Razgovarali smo o projektu koji ćemo predstaviti 19. septembra Odboru direktora u našoj organizaciji i raspravit ćemo o tom projektu, koji je definitivno na našem popisu. Dakle, nakon što prođe na predstavljanju na Vijeću direktora, dobit ćemo odobrenje za taj put i krenuti s potpisivanjem ugovora – kazao je El-Herbiš.

Premijer BPK Goražde Emir Oković iskazao je zadovoljstvo do sada poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta buduće brze ceste. Podsjetio je da je, nakon odluke Vlade Federacije BiH o izgradnji na nivou JP „Autoceste“, sam sistem izgradnje podijeljen na dva lota.

- Tu je LOT 1, koji podrazumijeva probijanje tunela i izradu primarne pregrade, a to su aktivnosti za koje je raspisan tender, za koje je izabran izvođač radova i gdje ćemo vrlo brzo doći do potpisivanja ugovora, nakon što isteknu žalbeni rokovi, polovinom septembra – pojasnio je Oković.

Naglasio je da osiguranje pretpostavki za drugu fazu ovog projekta zahtijeva pomoć državnog nivoa vlasti.

- LOT 2 podrazumijeva izgradnju trase i kompletiranje sekundarne obloge tunela, to su aktivnosti koje se dešavaju uz pomoć Vijeća ministara i predsjedavajućeg Vijeća koji je u Goraždu najavio takvu jednu saradnju. To je upravo prikupljanje sredstava za LOT 2, gdje je apliciran projekt prema OPEC-ovom Fondu i to je nešto što je otprilike prihvaćeno na tom nivou, gdje smo dobili pozitivne informacije od Vijeća ministara, tako da mi krajem septembra očekujemo Upravni odbor koji će donijeti odluku o prihvatljivosti tog kredita i onda na nivou BiH, na nivou vlada, ostaju te formalne pretpostavke da bi došlo do zaključivanja ugovora za ta sredstva i raspisivanje tendera za LOT 2, čime bi bila kompletirana ukupna ova trasa – pojasnio je premijer BPK Goražde.