GORAŽDE Naredba Federalnog ministarstva zdravstva podijelila ljekare i javnost

Roditelji ne žele da se djeca liječe gdje i odrasli

O zdravlju djece od šest do 14 godina do sada je brinula Služba za zdravstvenu zaštitu djece u Domu zdravlja, a uskoro će se liječiti u ambulantama porodične medicine

A. BAJRAMOVIĆ
13.03.2019 11:02

Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu: Nova pravila

Jedan broj roditelja djece iz Goražda zabrinut je zbog najave da će se djeca starija od šest godina ubuduće liječiti u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja „Isak Samokovlija“. 

Odvojiti čekaonice

O zdravlju djece do 14 godina do sada je brinula Služba za zdravstvenu zaštitu djece u Domu zdravlja. Roditelji okupljeni u neformalnu grupu građana smatraju da će kontakt sa starijima predstavljati dodatni rizik po zdravlje mališana te navode da ne postoje uvjeti za adaptaciju odvojenih čekaonica u ambulantama.

- Primjer je porodična ambulanta u zgradi Doma zdravlja, gdje su u istom hodniku smješteni medicina rada, laboratorij za vađenje nalaza i plućni dispanzer. U ambulantama u Mujković Polju i Vitkovićima već imamo žalbe građana zbog zajedničkih čekaonica, jer su u istoj čekaonici zdravi, bolesni i stomatološki pacijenti i ne postoji prostor da se tu još „uguraju“ i roditelji s djecom - kaže predstavnica grupe roditelja Delila Klovo.

  • Klovo: Dodatni rizik
    Klovo: Dodatni rizik

Roditelji traže da budu uključeni u proces odlučivanja i da se njihov stav poštuje.

Udruženje doktora porodične medicine Goražde od Gradskog vijeća očekuje da ne da saglasnost na predložene izmjene. Predsjednik Udruženja Baškim Bajrami kaže da je zdravstvena zaštita djece ovog uzrasta kompleksna i za specijaliste pedijatrije, porodične medicine, a još više za doktore medine. On dodaje da Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH ne poznaje podjelu djece na dobne skupine, već djecu liječi specijalista pedijatar.

- Ukazujemo na to da svu odgovornost za dugoročne posljedice ovako primijenjene i ishitrene odluke preuzimaju oni koji bi ovakvu odluku i donijeli - ističe Bajrami.

  • Dr. Bajrami: Ishitrena odluka
    Dr. Bajrami: Ishitrena odluka

Direktor Doma zdravlja Edin Čengić tvrdi kako je liječenje građana starijih od 6 godina kod ljekara porodične medicine obaveza koja proističe iz prošle godine usvojenih izmjena i dopuna naredbe o standardima i normativima u zdravstvenoj zaštiti Ministarstva zdravstva FBiH. Svaka ustanova ovu naredbu mora poštovati da bi uopće mogla raditi. Primjena u Goraždu trebala bi početi nakon što Gradsko vijeće da saglasnost na izmjene Statuta Doma zdravlja.

- Kao direktor, ja sam zadužen da vodim brigu o zakonitosti poslovanja, a naše porodične ambulante su opremljene da mogu provesti zdravstvenu zaštitu i djece i odraslih.

 Vrijeme čekanja

On dodaje da će se planiranom reorganizacijom rasteretiti Služba u okviru Doma zdravlja, koja nastavlja pružati usluge djeci do šest godina, ali i da će se smanjiti vrijeme čekanja na uslugu za djecu od 7 do 14 godina i boravka u čekaonicama ambulanti.

 Centar za imunizaciju  

- Ovi standardi nas obavezuju da organiziramo i Centar za imunizaciju, čime bismo riješili mnogo veći problem od onog koji se navodi - od miješanja odraslih i djece. Puno veći problem je miješanje zdrave i bolesne djece, a s ovim centrom bi zdrava djeca, koja dolaze samo zbog vakcinisanja, išla u poseban prostor - kazao nam je Čengić.

  • Dr. Čengić: Zakonska odredba
    Dr. Čengić: Zakonska odredba

Komentari

NA VRH