RAZGOVOR Premijer Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Emir Oković

U BPK će u ovoj godini biti uloženo 150 miliona KM

Najveći dio ulaganja odnosi se na nedavno započetu izgradnju tunela Hranjen na trasi buduće brze ceste Goražde – Sarajevo . U modernizaciju magistralnih cesta Direkcija cesta FBiH uložit će više od tri miliona KM

A. BAJRAMOVIĆ
13.03.2019 17:41

Oković: Dinamika utvrđena na nivou “Autocesta FBiH” se poštuje

U ovoj godini na području BPK Goražde bit će realizirani projekti u vrijednosti od 150 miliona maraka, najavljuje kantonalni premijer Emir Oković. Pojašnjava da se najveći dio ulaganja odnosi na nedavno započetu izgradnju tunela Hranjen na trasi buduće brze ceste Goražde – Sarajevo.

 Utvrđena dinamika

- Ta priča dugo traje i ne zamjeram onima koji još ne vjeruju u to, ali obaveza je onih koji upravljaju procesima da vjeruju i rade na tome. Dinamika utvrđena na nivou „Autocesta FBiH“ se poštuje. Krajem marta ili početkom aprila možemo očekivati prve metre izbušenog tunela – kaže Oković o projektu koji će u prvoj fazi koštati 81,9 miliona KM.

U modernizaciju magistralnih cesta Direkcija cesta FBiH uložit će više od tri miliona KM, a ugovor će biti potpisan 19. marta.

- Radi se o dugonajavljivanoj raskrsnici s kružnim tokom u naselju Vitkovići, dijelu saobraćajnice i pješačkih staza na ulazu u grad iz pravca Ustiprače, o sanaciji cesta i pješačkih staza u ulicama Kulina bana i Seada Sofovića Sofe, s dijelom saobraćajnice i staza u Vinarićima i Baćcima. Predviđena je i sanacija Mosta žrtava genocida u Srebrenici s raskrsnicom s kružnim tokom – dodaje Oković.

U oblasti stanogradnje četiri zgrade socijalnog stanovanja bit će izgrađene u Goraždu, po jedna u općinama Foča i Pale u FBiH, bit će rekonstruiran i Dom za stare i iznemogle osobe, dok će iz sredstava IFAD-a biti izgrađeni lokalni putevi u Prači i Ustikolini te mreža za navodnjavanje u Hubjerima kod Goražda.

Javni objekti

Nedavno je potpisan i ugovor vrijedan oko 10 miliona KM s izvođačima radova na sanaciji korita Drine od Mosta žrtava genocida u Srebrenici prema entitetskoj crti, oko milion KM bit će uloženo u projekte zapošljavanja, a nekoliko javnih objekata dobit će fasade i krovove radi poboljšanja energetske efikasnosti.

 Deficit uprkos svemu 

Uprkos najavljenim ulaganjima, budžet BPK u deficitu je oko 7 miliona KM. Oković kaže da na ovaj iznos utječu planirana, a izostala podrška viših nivoa vlasti, a najveće obaveze odnose se na otplatu saudijskog kredita za vodosnabdijevanje od prije petnaestak godina. Kasne refundacije sredstava za plaćeno bolovanje za ženu majku u radnom odnosu, kao i plaćanja usluga smještaja štićenika u domovima u Pazariću, Fojnici... 

- Imamo stvorenu obavezu po trećem Stand by aranžmanu sa MMF-om, koja nas koči u radu. Prije nekoliko godina smo dobili 7 miliona, postoje kamate i mi nismo u stanju da to servisiramo jer kanton bi došao u kolaps. Čitava priča se lomi oko toga je li to kredit ili grant sa nivoa FBiH, ali Skupština je donijela par odluka u kojima je i priznala da se ipak radi o kreditu. FBiH ne stvara pritisak oko plaćanja ali je to evidentirano kao dug i očekujemo da se aktuelizira priča o grantu za BPK koji bi trebao biti veći – ističe  Oković.

Komentari

NA VRH