GORAŽDE

CCI o radu Gradskog vijeća: Niti jedna mjera nije bila posvećena boljem životu građana

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom BiH postaje pravilo, a ne izuzetak, rekao Ćulov

A. Bajramović

Centri civilnih inicijativa su uputili institucijama gradske vlasti preporuke za unapređenje njihovog rada

Foto: Avaz


Osim što se bavite dnevnopolitičkim pitanjima, trebate obratiti pažnju na potrebe lokalnog stanovništva i mjere koje bi dovele do unaprijeđenja kvalitete života, navodi se u preporukama Centara civilnih inicijativa Gradskom vijeću Goražda.

Tokom predstavljanja rezultata monitoringa rada u prvoj polovini ove godine navedeno je da niti jedna mjera, strategija ili akcioni plan, koji bi bili posvećeni boljem životu građana, nisu razmatrani na sjednicama Vijeća.

Gradsko vijeće Goražda čine predstavnici deset političkih subjekata, a novoizabrani gradonačelnik mandat je preuzeo bez uobičajenog ekspozea u kojem bi iznio ciljeve planirane tokom obavljanja ove dužnosti.

- Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom BiH postaje pravilo, a ne izuzetak. Gradsko vijeće Goražda već šest mjeseci radi bez utvrđenog plana, a program rada Vijeća za 2021. godinu, koji je trebao biti usvojen do novembra prošle godine, nije razmatran na nekoj od održanih sjednica, čime je prekršen poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde – kazao je Dženis Ćulov, lokalni lider iz Goražda.

Kašnjenjem sa usvajanjem budžeta prekršen je i statut GV Goražda.

Budžet iznosi 9,6 miliona maraka i u odnosu na prethodnu godinu, zbog smanjenih poreznih i drugih prihoda, manji je za oko 700.000 KM. Oko polovine budžeta ide na plate, dok rastu izdaci za kamate na zaduženja.

- Centri civilnih inicijativa su uputili institucijama gradske vlasti preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: uspostavljanje kontinuiteta i dobre prakse planiranja i usvajanja programa rada na vrijeme, planiranje budžeta na vrijeme i njegovo usvajanje prije godine na koju se odnosi. Istaknuto je da je potrebno obratiti pažnju na potrebe lokalnog stanovništva – istakao je Alen Čular iz CCI-ja.

Više o temi CCI

PROMO
Zašto je bitan 15. novembar?
NA VRH

Podijeli članak na