BPK GORAŽDE

Osigurati odgovorno trošenje javnih sredstava i novca građana

Centri civilnih inicijativa pozivaju Kolegij i Skupštinu da razmatraju izvještaj o finansijskoj reviziji i obavežu institucije da realiziraju revizorske preporukE

Al. B.

Goražde

Foto: Arhiv


Centri civilnih inicijativa (CCI)pozivaju Kolegij i Skupštinu BPK Goražde da razmatraju izvještaj o finansijskoj reviziji i obavežu institucije da realiziraju revizorske preporuke kako bi se osiguralo odgovorno trošenje javnih sredstava i novca građana BPK Goražde.

Iz CCI-a navode da je Ured za reviziju institucija u FBiH u 2021. godini objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, koje sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identificirali slabosti i propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje. Kako se navodi, u izvještaju o finansijskoj reviziji institucija BPK Goražde navedene su 22 preporuke, od čega je šest novih, a čak 16 ponovljenih preporuka koje su date i u ranijem izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018. godinu.

- Sve dok Skupština ne preuzme nadzor nad revizorskim nalazima i preporukama, institucije su ohrabrene da i dalje ignorišu revizorske preporuke i ponavljaju greške kontinuirano. Očekujemo da Kolegij omogući da na narednoj sjednici Skupštine BPK, jedna od tačaka dnevnog reda bude upravo navedeni revizorski izvještaj, čime bi se stvorili uslovi za vršenje javnog nadzora nad utroškom javnih sredstava kroz praćenje realizacije revizorskih preporuka i otklanjanja nepravilnosti - saopćeno je iz Centara civilnih inicijativa.

Više o:

CCI BPK Goražde
NA VRH

Podijeli članak na