Vlada usvojila smjernice

Distrikt Brčko sprema se za fiskalizaciju

Direktor Direkcije za financije Mato Lučić pojasnio je na da će se na taj način bliže urediti tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih uređaja

Fena
23.08.2018 14:59

Foto: Arhiv

Vlada Distrikta Brčko BiH u četvrtak je usvojila smjernice za izradu Nacrta pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sustava i oznakama fiskalnog sustava.

Direktor Direkcije za financije Mato Lučić pojasnio je na da će se na taj način bliže urediti tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih uređaja, način realizacije fiskalnog sistema te tehničke i funkcionalne karakteristike terminala i softvera.

Gradonačelnik Distrikta Brčko BiH Siniša Milić rekao je nakon sjednice Vlade da je riječ o jednom od pravilnika čije usvajanje predstavlja preduvjet za početak fiskalizacije na prostoru Distrikta Brčko BiH, saopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade Distrikta Brčko.

- Danas smo od ravnatelja Direkcije, koji je najodgovorniji za ovaj proces, dobili uvjeravanja da bi, ako stvari budu išle predviđenom dinamikom, Brčko od 1. januara naredne godine trebalo započeti s fiskalizacijom, čime bismo ušli u sustav koji već funkcionira u oba entiteta - rekao je gradonačelnik Milić.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Distrikta Brčko BiH.

Milić je napomenuo da su se članovi Vlade, osim tačaka dnevnoga reda i tema koje su se našle na današnjoj sjednici, dotakli i nekih pitanja koja nisu bila planirana za raspravu, usljed čega je sjednica prekinuta.

- S obzirom na to da je na Vladi uslijedila rasprava koja se nije ticala tačaka dnevnoga reda, prekinuo sam sjednicu da bismo o svim drugim pitanjima prodiskutirali i da ih ne bismo dovodili u vezu s drugim temama koje se nalaze na dnevnom redu Vlade - izjavio je Milić.

Na pitanje novinara o tome kakva je ssradnja između odjela Vlade, gradonačelnik je istaknuo da postoji potreba za učinkovitijom i boljom saradnjom te koordinacijom između njih.

- Vrlo malo komuniciramo u institucijama i ne postoje učinkoviti sistemi komunikacije koji će osigurati brzu realizaciju poslova iz nadležnosti Vlade. To je generalni problem na kojem treba raditi. Siguran sam da ćemo iznaći najbolja rješenja koja su u interesu građana - zaključio je Milić.

NA VRH