Na osnovu zahtjeva koje je zaprimio Centar za socijalni rad

Više od 1.000 djece iz Konjica imat će pravo na doplatak

M. Ć.
18.01.2018 15:06

Foto: Centar za socijalni rad Konjic: Prve isplate krajem januara

Na osnovu zahtjeva koje je zaprimio Centar za socijalni rad Konjic, a koji su podneseni tokom oktobra, novembra i decembra, više od 1.000 djece iz ovog grada imat će pravo na dječiji doplatak. Naime, Zakonom o zaštiti porodice s djecom HNK, koji je stupio na snagu 1. oktobra prošle godine, regulirano je devet prava, od kojih se četiri finansiraju iz kantonalnog budžeta, a pet iz budžeta jedinica lokalne samouprave.  

Direktorica Centra Nadira Đapo kazala je da će poslati trebovanje do 26. januara prema nadležnom kantonalnom ministarstvu te da očekuju da će isplate početi krajem januara.

Među korisnicima prava na dječiji doplatak je i samohrani otac Uzeir Masleša, koji ima troje djece. Njima će biti uvećan doplatak u pojedinačnom iznosu od 35 KM.

  •  Đapo: Podrška roditeljima
    Đapo: Podrška roditeljima Foto: Đapo: Podrška roditeljima

- Nemam nikakva primanja i ovo će mi mnogo koristiti jer su mi djeca školarci - kazao je Masleša.

Hidajeta Trešnjo iz Ovčara ima petoricu sinova, za koje će doplatak iznositi po 25 KM.

- Imala sam nadu i raduje me što će početi isplata - navela je Trešnjo.

Na primjenu ovog zakona čekalo se 18 godina, a HNK je za isplatu četiri prava za tri mjeseca prošle godine i za ovu godinu osigurao 5,3 miliona KM.

Ko ostvaruje pravo 

Ovim zakonom s kantonalnog nivoa se finansira doplatak na djecu, naknada umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta. Također, pravo na doplatak ima i majka koja nije u radnom odnosu, a uključena je i jednokratna pomoć za opremu novorođečeta.

NA VRH