MOSTAR Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“

Obavljena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novog rektora

m. sM.
29.03.2018 14:59

Foto: Bivši i sadašnji rektor, Sead Pašić i Elvir Zlomušica

Nakon sjednice Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koja je održana danas, obavljena je svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novog rektora, dr. Seada Pašića i dr. Elvira Zlomušice.

Tako je dr. Pašić, osvrnuvši se na svoj mandat, naveo kako su integracija Univerziteta i finansijska stabilizacija najvrednija postignuća.

Poručio je kako treba nastaviti raditi na reorganizaciji fakulteta, nastavnim planovima i programima i akreditaciji studijskih programa.

Međutim, Pašić je potcrtao da je problem Univerziteta njegov neriješen status, s obzirom na činjenicu da ova visokoškolska ustanova nije budžetski korisnik kao što su to univerziteti u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću.

  - Jedino su Univerzitet i Sveučilište u Mostaru u statusu granta. Pokušavao sam to od početka svog mandata riješiti, no to je jedan veliki zahvat. Ako je Kanton naš osnivač, onda neka i preuzme svoja osnivačka prava u potpunosti – poručio je Pašić.

Rektor Zlomušica je ustvrdio da su teške godine iza Univerziteta te je izrazio mišljenje o tome da ova institucija treba napraviti iskorak kada je riječ o edukaciji i naučno-istraživačkom radu.

- Moramo napraviti otvoren i napredan Univerzitet za otvoreno društvo - poručio je Zlomušica.

On je, također, iznio kako ih očekuje problem manjeg broja studenata zbog osmogodišnjeg i devetogodišnjeg školovanja.

- Morat ćemo napraviti racionalizacije studijskog programa. U ovom trenutku imamo 53 studijska programa što je puno za naš univerzitet – kazao je on.

NA VRH