IZVJEŠTAJI Objavljena finansijska revizija HNK

Budžet uvalili u minus, pola para otišlo na plaće

Iz revizorskog izvještaja vidljivo da je akumulirani deficit budžeta HNK također pogrešno iskazan

M.R.S.
09.10.2018 06:52

Vlada HNK: Ne naplaćuju sve koncesije

Hercegovačko-neretvanski kanton nije prošlu godinu završio u suficitu, kako su pokušali prikazati, nego je zabilježio manjak u budžetu od oko blizu 5,5 miliona KM.

Utvrdili su to federalni revizori koji su vlastima HNK, u nedavno objavljenom revizorskom izvještaju, dali mišljenje s rezervom za raspolaganje javnim novcem. 

Sudska rješenja 

Vlast HNK, naime, navela je da je godinu završila u suficitu, ali u budžetu nije iskazala izvršna sudska rješenja pristigla na naplatu, koja su samo u prošloj godini bila teška oko šest miliona KM.

Iz revizorskog izvještaja vidljivo je da je akumulirani deficit budžeta HNK također pogrešno iskazan i zapravo iznosi oko 26,9 miliona KM, a ne oko 5,6 miliona KM.

- Budžetom za 2017. nije planirano pokriće deficita iz prethodnih godina, a u Kantonu nije uspostavljena funkcija budžetskog nadzora - upozorili su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Vlast HNK propustila je da naplaćuje sve koncesije, a na usvajanje nekih bitnih zakona, poput onog o šumarstvu, čeka se duže od pet godina. 

Razni transferi 

No, skoro pola budžeta HNK otišlo je za plaće, oko 102,5 miliona KM. Plaća premijera, a riječ je o Nevenku Hercegu, iznosi 4.214 KM, a ministara 3.342 KM. Izdaci za naknadu skupštinskih poslanika za 2017. godinu iznosili su 264.980 KM.

Revizori su imali zamjerke i zbog načina potrošnje raznih transfera pa tako, između ostalog, nije utvrđena namjena ni obaveza pravdanja utroška 750.000 KM datih za nauku i naučne institucije, dok aplikacije za dodjelu 300.000 KM transfera za sport nisu ni vrednovane.

Za regres je iz budžeta HNK u prošloj godini potrošeno više od dva miliona KM. Ugovori o djelu plaćeni su 1,2 miliona KM, a na razne komisije dato je oko 662.000 KM
NA VRH