NOVOSTI Dionica autoceste na Koridoru 5C Mostar Jug

Izvođač radova da poddionici autoputa Buna - Počitelj započeo sa pripremnim aktivnostima izgradnje

Ugovor o izgradnj potpisan 18. maja 2018. godine

Avaz.ba
29.11.2018 14:53

Trasa prolazi iznad kanjona Neretve

Foto: Ilustracija

Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine, a izvođač radova je "Hering d.d." Široki Brijeg. 

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija "Aecom S.L.U." iz Španije, vrijednost ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Rok za završetak radova je 18 mjeseci. 

Poddionica Buna - Počitelj je duga 7,2 kilometra i dio je dionice autoceste na Koridoru 5C Mostar Jug – Počitelj. Ova poddionica je locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnom i relativno ravnom terenu. 

Ona počinje na oko 4 kilometra južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presijeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotinski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, predtretman oborinskih voda s parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog naslijeđa, dok je vlažno stanište Hutovo blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 kilometara južno.

Izvođač je započeo s mobilizacijom i pripremnim aktivnostima na licu mjesta. Prvi korak bio je obilježavanje linije eksproprijacije, nakon čega je počelo uklanjanje grana i drveća s lokacije. Na pozicijama objekata na trasi (nadvožnjaci, podvožnjak i prolaz za životinje) završeno je izvođenje i započet je rad na zemljištu. U isto vrijeme, izvođač je započeo s uklanjanjem površinskog sloja na ostatku trase, evidentiranjem nultog stanja terena i pripremom za iskopavanje.

 
NA VRH