MOSTAR Lijepe vijesti za službenike

Policija u HNK dobila povišicu, primjena povećanja plaća od naredne godine

Na sjednici Vlade usvojene su i mnoge druge odluke

Fena
12.12.2018 16:54

Policija HNK: Prvo povećanje od 5 posto

Foto: Arhiv

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je na današnjoj sjednici dala saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa Sindikatom policije HNK.

Usvojen je i zaključak kojim Vlada prihvata dogovor s reprezentativnim sindikatom o povećanju plaća policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plaća biti povećana za sljedeće tri budžetske godine, i to 5 posto za svaku godinu, počevši od 1. januara 2019. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade HNK.

Također, usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK kojim se, uz ostalo, utvrđuje način upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita i izvođenje rudarskih radova.

Vlada je dala saglasnost na Financsjski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu u iznosu 14,3 miliona maraka, kao i na Odluku o izvršenju finansijskog plana Službe.

S ciljem osiguranja asistenata u nastavi za svu djecu s poteškoćama u razvoju u HNK, Kantonalna vlada započela je potrebne aktivnosti i postupke kako bi, uz do sada osiguranih 24, bilo angažirano još 15 asistenata.

Usvojene su i potrebne odluke u vezi s provedbom Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019. - 2022. usvojenog u septembru ove godine. Naglašeno je da je prvi korak u implementiranju Programa izbor zdravstvenih ustanova s kojima će biti zaključen ugovor za obavljanje mamografskih pregleda žena od 45 do 69 godine starosti.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za donacije u građevinskom materijalu u iznosu 250.000 maraka, čime će se poduprijeti rješavanje stambenih potreba 84 povratnika.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o stanju poduzetništva i obrta na području HNK u 2017. godini u kojoj je naglašeno kako je povećan broj novoregistriranih poduzeća, dok se broj obrta smanjio, te je prosječna plaća viša u odnosu na prethodnu godinu.

Razmotrena je i Informacija o stanju u području lovstva za 2017./2018. lovnu godinu. Istaknuto je kako je na području HNK osnovano 12 lovišta, čiji su korisnici izradili lovno-privredne temelje.

Vlada HNK razmotrila je Izvještaj o žetvi strnih žita u 2018. godini u kojoj je naglašeno kako su ukupno zasijane površine veće za 46 hektara u odnosu na prethodnu žetvu, a ukupan prinos za 38 tona po hektaru, stoji u saopćenju.

NA VRH