U Livanjskom kantonu nedostaje više od 70 policijskih službenika

A. Ka.
19.01.2018 15:07

Foto: ( Arhiv)

Vlada Livanjskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je odluku o davanju saglasnosti za školovanje policijskih službenika. 

Naime, sistematizacijom je predviđeno 360 radnih mjesta policijskih službenika, od kojih je trenutno popunjeno 288.

Zbog toga je nedavno objavljen i konkurs za prijem 30 kadeta za osnovnu obuku za policijske službenike. Na sjednici je istaknuto da određeni broj policijskih službenika ispunjava uvjete za penziju, zbog čega će se, također, povećati broj upražnjenih radnih mjesta.

Uprava policije MUP-a Livanjskog kantona zbog toga je iskazala potrebu za školovanjem dodatnih 60 kadeta u 2018. godini, od čega 50 u činu policajac i 10 mlađih inspektora, koji bi na dužnost mogli nastupiti tokom 2019., uz trogodišnji probni rad.

Sredstva za provođenje ove odluke planirana su kantonalnim budžetom.

NA VRH