LIVNO Krajem avgusta povećan broj

Povećan broj nezaposlenih u Livanjskom kantonu

Među nezaposlenima je 3.970 ili 47% žena, 673 osoba sa VSS i magistara, te 6 osoba sa zvanjem doktora nauka

Ale Kamber
19.09.2018 07:12

Foto: A. Kamber

Zavod za zapošljavanje Livanjskog kantona evidentirao je krajem avgusta povećan broj nezaposlenih osoba u odnosu na prethodni mjesec. U avgustu ih je bilo na evidenciji 7.440 nezaposlenih osoba, što je za 69 više nego u julu ove godine, informacije je iz Zavoda.

Među nezaposlenima je 3.970 ili 47% žena, 673 osoba sa VSS i magistara, 6 osoba sa zvanjem doktora nauka, medicine i veterine, sa višom stručnom spremom ih je 128, sa srednjom 2.142, dok ih je 2.660 sa KV, 3 sa VKV, 127 sa PKV spremom, te 1.703 osobe iz kategorije nekvalificiranih.

Od ukupnog broja nezaposlenih je 584 demobilisanih osoba, 18 ratnih vojnih invalida, 98 civilnih žrtava rata i 11 iz porodica poginulih branitelja.

Novčane naknade Zavoda koristi 331 osoba, što je za 175 više nego u julu ove godine, dok je broj korisnika zdravstvenog osiguranja veći za 140 u odnosu na juli ove godine, a koristi ga 5.527 osoba, od čega 2.812 žena. U Zavodu smatraju da je do povećanje broja nezaposlenih došlo usljed povratka i ponovne registracije osoba koje su sezonski radile u hrvatskom primorju.

Oglasi

NA VRH