KANTONI Važnost preventivnog djelovanja

Livanjski osnovci prošli obuku o ponašanju u slučaju elementarnih i drugih nepogoda

Cilj je na jednostavan i pristupačan način dati bazična pravila svakom pojedincu vezano za postupanje tokom nesreće i druge opasnosti

Ale Kamber
26.09.2018 09:19

Foto: Ale Kamber

U livanjskoj Osnovnoj školi "Fra Lovro Karaula" održana je dvodnevna obuka učenika od 6 do 9 razreda o općim pravilima ponašanja u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda, te o važnosti preventivnog djelovanja u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 

- Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način dati osnovna pravila ponašanja svakom pojedincu u slučaju prirodne ili neke druge opasnosti, nesreće i katastrofe, o dobroj pripremi porodičnog, odnosno školskog plana u slučaju neke nepogode te važnosti hitnih službi u sistemu zaštite i spašavanja - kazao je v.d. direktora Uprave civilne zaštite LK Željko Marijan.

Edukaciju je provodila Diana Čačija, načelnica za obuku Kantonalne uprave civilne zaštite, koja je kazala da je edukacija najbolja prevencija u sistemu zaštite i spašavanja, te da se s ovim projektom započelo prije nekoliko godina. Obuka je do sada provedena i u dječijim vrtićima, malim školama, među učenicima nižih razreda osnovnih škola, te u srednjim školama na području cijelog kantona, čime su svi predškolci i učenici obuhvaćeni obukom.

Tokom edukacije podijeljeni su priručnici i brošure vezani za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a nakon edukativnog dijela ispred škole je izvedena pokazana vježba simulacije požara u školi u kojoj su učestvovale hitne službe zaštite i spašavanja, vatrogasci VD Livno, GSS HBŽ i livanjski Crveni križ.

  • Foto: (Ale Kamber)
NA VRH