LIVNO Zbog velikog snijega bilo je proglašeno stanje prirodne nepogode

Prijavljivanje šteta nastalih usljed nevremena do 15. februara

Nakon stabiliziranja vremenske situacije, krenulo se u procjene i evidentiranje

A.Kamber
11.02.2019 07:27

Najveće štete u Tomislavgradu i Kupresu

Foto: A.Kamber

Rok za prijavu šteta u Livnu, nastalih kao posljedica velikog snijega je do 15. februara 2019., informacija je iz gradske uprave. 

Štete mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, a prijava se vrši u Centru za pružanje usluga građanima. U prijavi treba navesti opis imovine na kojoj je nastala šteta i visinu štete. 

Prijave se dostavljaju od 11 do 15.februara, a one koje se dostave nakon isteka planiranog roka neće se razmatrati. 

Podsjećamo, zbog velikog snijega bilo je proglašeno stanje prirodne nepogode za svih šest općina Livanjskog kantona, a nakon stabiliziranja vremenske situacije, krenulo se u procjene šteta, koje su najveće na području Tomislavgrada i Kupresa.

NA VRH