LIVNO Osvrnuli se na nedavni štrajk upozorenja uposlenika MUP-a

Održan sastanak predstavnika sindikata i vlasti: Ignorantski odnos i zloupotreba zakona

Ale Kamber
17.06.2019 18:04

Sastanak predstavnika sindikata i vlasti LK

Centar za građansku saradnju Livno bio je organizator sastanka predstavnika sindikata i vlasti Livanjskog kantona koji se održao u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava o temi "Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku" i uz finansijsku podršku Međunarodnog Olof Palme Centra kroz projekt "Zajedno za radnička prava". 

Uvodničari su bili Vesna Ćorluka iz Sindikata osnovnih škola Zapadnohercegovačkog kantona i Marko Žižić ispred Sindikata policije Livanjskog kantona koji su iznijeli iskustva o saradnji s predstavnicima vlasti i problemima na koje nailaze.

Ćorluka je istaknula problematiku nepoštivanja radničkih prava i zakonskih propisa zbog čega se sve više radnika, pa i onih najstručnijih, odlučuje na odlazak u zapadnoevropske zemlje, a kao problem je navela i neformiranje Mirovnog vijeća, Ekonomsko-socijalnog vijeća, sindikata u privatnom sektoru, kao ni udruženja poslodavaca u HNK, ZHK i LK što otežava socijalni dijalog sindikata i poslodavaca.

Žižić je naveo da Vlada Livanjskog kantona ima ignorantski stav prema sindikatu i materijalno-tehničkom statusu policijskih službenika, a osvrnuo se i na nedavno održani štrajk upozorenja zbog neprovođenja pojedinih odredbi kolektivnog ugovora iz prošle godine te ukazao na potrebu donošenja zakona kojim bi se regulirala plaća uposlenih u MUP-u, a koji je trebao biti donesen 2010. godine i usklađen sa zakonom FBiH.

- Želimo da budemo plaćeni u onoj mjeri u kojoj smatramo da vrijedi naš rad, s obzirom na opis posla koje obavljamo i opasnosti sa kojima se svakodnevno susrećemo - kazao je predsjednik Sindikata policije LK Dražan Mišić.

Na sastanku je iznesena i tvrdnja da ima slučajeva da poslodavci prime radnika te mu nakon osam mjeseci daju otkaz kao tehnološkom višku, pa ih nakon tri mjeseca ponovo primaju, što je po ocjeni predstavnika sindikata i Zavoda za zapošljavanje LK kršenje zakona.

Komentari

NA VRH