Radukić preuzeo dužnost glavnog revizora RS

Fena
09.11.2017 14:21

Vršilac dužnosti glavnog revizora RS Jovo Radukić preuzeo je dužnost u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS. 

Imenovan je na sjednici Narodne skupštine RS 17. oktobra, čime je nastavljeno funkcioniranje Glavne službe za reviziju i izvršavanje njenih zakonom propisanih zadataka.

Na istoj sjednici parlamenta formirama je komisija, čiji je zadatak da provede postupak izbora glavnog revizora i njegovog zamjenika.

Odluka o izboru vršioca dužnosti glavnog revizora RS stupila je na snagu 8. novembra 2017. godine.

Šnjegota i Pejić podnijeli su ostavke 31. avgusta, odnosno stavili na raspolaganje svoje mandate parlamentu RS, a što je prihvaćeno na sjednici parlamenta 13. septembra.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je prethodno objavila konsolidovani finansijski izvještaj za korisnike budžeta RS za 2016., u kojem je navedeno da je nepokriveni deficit budžeta RS iznosio najmanje 175,6 miliona KM, a da su budžetski korisnici stvorili za najmanje 118 miliona KM veće obaveze od raspoloživih sredstava, što vlast u RS osporava.

NA VRH