Na početku današnje sjednice Narodne skupštine RS

Čavić: Vlada RS ponižava parlament, budžet vratiti u redovnu proceduru

Fena
12.12.2017 11:04

Foto: Čavić: Ovo je ponižavanje parlamenta

Poslanik NDP-a Dragan Čavić zatražio je na početku današnje sjednice Narodne skupštine RS da se program ekonomskih reformi do 2020. i budžet za 2018. godinu razmatraju u formi nacrta, a ne po hitnom postupku.

- Ako ćemo se ponašati u skladu s Ustavom, onda bi svi koji to poštuju trebali da glasaju da se ta dva dokumenta razmatraju u redovnoj proceduri – ukazao je Čavić u obraćanju parlamentu.

Neprihvatljivo je, kazao je, da Vlada RS-a ponovo budžet predlaže po hitnom postupku, čime se ignoriše Narodna skupština i krši Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o zaduženju, dugu i garancijama i Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

- Vlada zaboravlja da budžet usvaja Narodna skupština i ovo je ponižavanje parlamenta – ukazao je Čavić.

Entitetska vlada zatražila je posebno zasjedanje, na kojoj bi po hitnom postupku trebalo da budu razmatrani prijedlozi programa ekonomskih reformi RS-a za 2018-2020. godinu i budžeta RS za 2018.

Na posebnom zasjedanju trebalo bi da budu razmatrane i odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju RS-a za 2018. godinu.

Po hitnom postupku predloženi su i prijedlozi zakona o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, doprinosima, te dječijoj zaštiti.

Vlada RS je također po hitnom postupku predložila i usvajanje zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava RS i o Pravobranilaštvu.

Poslanici bi trebalo da se izjasne i o Nacrtu zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

NA VRH