Vlada RS: Zabrana pušenja na javnim mjestima neće utjecati na prihode ugostitelja

Fena
20.01.2018 11:55

Vlada Republike Srpske (RS) uputila je na usvajanje entitetskom parlamentu Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih proizvoda, u kojem se poziva na iskustva iz drugih zemalja, koja ukazuju da zabrana pušenja na javnim mjestima ne utječe negativno na poslovanje ugostiteljskog sektora.

Poslanici će se o ovom zakonu, kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima, te na određenim otvorenim prostorima na kojima se okuplja veći broj ljudi, ograničava prodaja duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, ali i definiraju kaznene odredbe za nepoštivanje zakona u iznosu od 100 do 15.000 KM, izjasniti na sjednici 6. februara.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravni subjekt ako postavi pepeljare i druge posude namijenjene za odlaganje pepela u javnom prostoru na kojem je po ovom zakonu pušenje zabranjeno ili na prodajnom mjestu ne postavi vidno upozorenje o zabrani prodaje duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina.

Zakonom je predviđeno da će samo u dva slučaja biti omogućeno pušenje u određenim ustanovama i to u namjenskim prostorijama.

- Ukoliko zdravstvene indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem, u stacionarnim zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem mentalnih oboljenja, može se dozvoliti pušenje pacijentima u prostorijama namijenjenim za to i u kaznenopopravnim ustanovama za osuđene osobe samo u prostoriji namijenjenoj za pušenje - predviđeno je ovim zakonom.

Između ostalog, definira se i da će biti zabranjeno korištenje termina "light“, "super light“, "ultra light“, "slim“, "full flavour“, "extra“, "ultra“ i sličnih termina na zbirnim i pojedinačnim pakovanjima duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Nacrtom se zabranjuje i korištenje određenih materija u proizvodnji duhana, duhanskih i ostalih proizvoda kao što su vitamini, arome i drugi aditivi, čijom bi se primjenom stvarala slika da se radi o manje štetnom ili čak korisnom proizvodu.

Vlada će, ukoliko zakon bude usvojen u ovoj formi, na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite imenovati komisiju za kontrolu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u RS, a nadzor nad njegovom primjenom obavljat će komunalna policija, inspekcija rada, prosvjetna, tržišna i zdravstvena inspekcija.

U obrazloženju su naveli da je osnovni razlog za usvajanje zakona podizanje svijesti i promjene ponašanja i praksi u vezi sa štetnošću pušenja te unapređenje zdravlja stanovništva u RS.

- Na osnovu informacija Svjetske zdravstvene organizacije, duhanska industrija predstavlja prijetnju održivom razvoju zemlje, naročito zdravlju i ekonomskoj dobrobiti građana. Upotreba duhana i duhanskih proizvoda značajno košta ekonomije, prije svega kroz smanjenje produktivnosti radnika i povećanje troškova zdravstvene zaštite - navedeno je u Nacrtu zakona o zaštiti zdravlja stavnovništva od duhanskih proizvoda u RS.

NA VRH