U registar pedofila u RS bit će upisani i osuđeni na osnovu ranijih zakona

Fena
01.02.2018 12:02

( Ilustracija)

Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas Prijedlog zakona o posebnom Registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece.

Ovim zakonom osniva se posebni Registar osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju lični podaci koji se upisuju i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se provode prema osobama pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Svrha donošenja Zakona je osiguranje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje osoba pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

U Registar se upisuju osobe pravosnažno osuđene za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom RS, kao što su trgovina djecom, te obljuba s djetetom mlađim od petnaest godina.

Bit će upisane i osobe pravosnažno osuđene za krivična djela spolna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina, navođenje djeteta na prisustvovanje spolnim radnjama, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave, upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, zadovoljenje spolnih strasti pred djetetom i navođenje djeteta na prostituciju.

U Registar se upisuju i osobe koje su pravosnažno osuđene za krivična djela protiv spolnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih osoba, prema zakonima koji su prestali da važe.

NA VRH