Upozorenje zbog mogućeg naglog topljenja snijega

Srna
01.03.2018 17:49

Foto: ( Ilustracija)

Republička uprava civilne zaštite uputila je upozorenje jedinicama lokalne samouprave u RS zbog mogućeg naglog topljenja snijega usljed porasta temperature vazduha.

Iz ove uprave je saopćeno da se može očekivati naglo topljenje snijega koje bi povećalo količinu površinskih i podzemnih voda, kao i voda u slivovima većih rijeka.

Radi pravovremenog preduzimanja preventivnih mjera, sugerira se da nadležne komunalne službe uklanjaju snijeg i led, da odvoze materijal koji je ostao od čišćenja snijega, te razbijaju i uklanjaju led sa kolovoza.

Neophodno je i posredstvom lokalnih sredstava informiranja pozvati građane da uklone led sa površina koje koriste pješaci, snijeg i ledenice sa krovova.

NA VRH