SREBRENICA Pitka voda i odvoz smeća glavni su problemi jedinog kupališta na području općine

Na plaži Oštrika na jezeru Perućac atraktivno kupalište zatrpano otpadom

S. SMAJLOVIĆ
27.08.2018 06:48

Potoci koji se ulijevaju u Drinu, postali su odlagalište otpada

Divlja deponija u neposrednoj blizini plaže Oštrika akumulacionog jezera Hidroelektrane Bajina Bašta Perućac kod Srebrenice i nedostatak pitke vode glavni su problemi ovog, jedinog kupališta na ovoj općini.

Velike količine

Jasmir Beganović, vlasnik jednog od dva restorana na plaži Oštrika, kaže da su potoci koji se slijevaju u rijeku Drinu, postali odlagalište smeća na ovom kupalištu, gdje se odlažu velike količine raznog otpada, koji niko ne odvozi.       

- Nedostatak pitke vode i odvoz smeća negativno utječu na veću posjetu turista na ovo atraktivno kupalište. Nekoliko puta sam upozoravao Komunalno preduzeće “Polet” da se uklone velike količine otpada, ali za to niko nema sluha - kaže Beganović.        

Kaže da vlasnici vikendica na ovoj obali jezera redovno voze smeće po 15 kilometara do Kragljivode, odakle komunalci odvoze. Da bi vozili smeće sa plaže, komunalci traže 300 KM po jednom kamionu, a to nema ko da plati.  

Dragi Glišić, direktor Nacionalnog parka “Drina”, kojim je obuhvaćena i plaža Oštrika, ističe da je ovaj problem u nadležnosti Općine i Komunalne policija.

Dobra saradnja

- Općina i Komunalno preduzeće trebaju na ovoj plaži osigurati kante za smeće, a budžetom sredstva za troškove redovnog odvoza na odgovarajuću deponiju. U sufinansiranje ovih troškova potrebno je uključiti i Hidroelektranu Bajina Bašta - smatra Glišić te dodaje da su, zbog dobre saradnje Nacionalnog parka “Drina” i dvije hidroelektrane na rijeci Drini, znatno smanjene količine otpada na ovom akumulacionom jezeru.  

Donirane kante  

Bojan Pejić, direktor Turističke organizacije, naglašava da su vlasnicima ugostiteljskih objekata više puta do sada besplatno donirali kante za smeće. U skladu s ugovorima o upotrebi zemljišta, imaju obavezu da otpad uklanjaju sami.

NA VRH